Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag

Huis (luiken) via Pixabay

De schenkingsvrijstelling eigen woning gaat vanaf 1 januari 2023 omlaag tot 28.947 euro. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in de relatie ouders/kinderen en dat kinderen vrij mogen uitgeven. Het kabinet schaft de vrijstelling vanaf 1 januari 2024 helemaal af.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord afgesproken de schenkingsvrijstelling eigen woning in 2024 af te schaffen. De Tweede Kamer wil dat dit al eerder gebeurt. Daarom wordt de vrijstelling al in 2023 aangepast en in 2024 helemaal afgeschaft. 

De huidige spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die starten in 2023 vervalt. De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die voor het eerst gedaan zijn in 2022 geldt nog voor 2023. 

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt aangepast voor bestaande en nieuwe hypotheken. In 2014 is begonnen het maximale aftrektarief in de vierde schijf stapsgewijs te verlagen. Dit gebeurde in stappen van 0,5 procentpunt per jaar. Vanaf 1 januari 2020 is er sprake van een versneld afbouwpad van 3,0 procentpunt per jaar om vanaf 2023 gelijk te zijn aan het tarief in de eerste schijf van box 1. Voor alle hypotheken wordt in 2023 de aftrek inkomstenbelasting daardoor mogelijk tegen maximaal het tarief van de eerste schijf.

Hillen

Met ingang van 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoning schuld (regeling Hillen) in gelijke stappen in dertig jaren uitgefaseerd. Dit betekent dat per 2023 nog 83,33 procent van het verschil tussen het eigenwoning forfait en de daarop drukkende aftrekbare kosten in aanmerking worden genomen.

Het eigenwoningforfait daalt van 0,45 procent naar 0,35 procent.

Sleutelovereenkomsten uitgezonderd van het belastbaar feit

Sleutelovereenkomsten uitgezonderd van het belastbaar feit

Door sleutelovereenkomsten uit te zonderen van het belastbaar feit, zoals opgenomen in de Fiscale Verzamelwet 2025 die momenteel wordt geconsulteerd, is geen sprake...

Tarief aftrekposten naar 40 procent

Tarief aftrekposten naar 40 procent

Het tarief voor aftrekposten daalt in 2022 naar 40 procent (was 43 procent). Hogere inkomens (hoger dan 69.398 euro) gaan hierdoor minder voordeel hebben van aftrekposten...

Nieuwe regering tornt niet aan LTV

Nieuwe regering tornt niet aan LTV

Het nieuwe kabinet zal de LTV niet verlagen. Dat is te lezen in het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord. Daarin staat verder onder meer: “Voor starters...

DNB wil eigen woning van Box 1 naar Box 3

DNB wil eigen woning van Box 1 naar Box 3

In een vrijdag gepubliceerde analyse draagt DNB vier elementen aan voor een brede aanpak van de problematiek op de woningmarkt: vermijd beleid dat de bestedingsruimte...