Schending zorgplicht kost hypotheekadviseur ton

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0244) Een hypotheekadviseur moet 100.000 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht.

De consumenten hebben, met advies en bemiddeling van de adviseur, een hypothecaire geldlening afgesloten. De hypothecaire geldlening bestaat uit verschillende leningdelen, met rentevaste periodes van tien en 20 jaar. De consumenten wilden eigenlijk langere rentevaste periodes, van 30 jaar. De adviseur had gezegd dat de rentevaste periode na het passeren van de hypotheek aangepast kon worden. Toen de consumenten hem vroegen dit te doen, ondernam de adviseur echter onvoldoende actie en vervolgens steeg de rente, zodat het te duur was om de rente nog te verlengen. De consumenten schatten hun schade op 100.000 euro. De adviseur heeft erkend dat hij anders had moeten handelen, maar betwist de hoogte van de schade van de consumenten. De Geschillencommissie heeft de partijen in de gelegenheid gesteld om tot een oplossing te komen, maar daarin zijn zij niet geslaagd. De commissie is van oordeel dat de vordering van de consumenten moet worden toegewezen, alleen de wettelijke rente wordt anders berekend.

De commissie is van oordeel dat "het door de consumenten geschatte schadebedrag van 100.000 euro bij gebrek aan serieuze betwisting van de adviseur, terwijl hij in de gelegenheid is gesteld om een adequate berekening en plan te maken om alsnog de rente voor 30 jaar vast te laten zetten, moet worden toegewezen. De consumenten hebben bovendien wettelijke rente over 233.000 euro gevorderd, vanaf 22 februari 2022. Wettelijke rente is verschuldigd in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom (artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek). In dit geval moet de adviseur niet 233.000 euro voldoen, dus is dat bedrag geen juiste basis voor de berekening van de wettelijke rente. Bovendien wordt de wettelijke rente berekend over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening van de geldsom in verzuim is geweest. Op 22 februari 2022 was de schade nog geen 100.000 euro en was de adviseur nog niet in verzuim. De consumenten hebben op 14 april 2022 een klacht ingediend bij de adviseur. Die datum wordt daarom gehanteerd als startpunt voor de berekening van de wettelijke rente over het bedrag van 100.000 euro”.

Adviseur liet kwestie meermaals liggen

Tussen partijen staat vast dat lange rentevaste periodes een belangrijke wens was van de consumenten. Ook staat vast dat de adviseur toegezegd heeft dat zij na het afsluiten van de hypothecaire geldlening de rentevaste periodes konden verlengen; hij ging ervan uit dat dit bij deze geldverstrekker geen probleem zou zijn gelet op zijn ervaring bij andere geldverstrekkers. Vervolgens heeft de adviseur deze handeling pas na herhaaldelijke verzoeken van de consumenten in gang gezet. Nadat een offerte aangevraagd was bij de geldverstrekker, heeft de adviseur de kwestie weer laten liggen. Toen bleek dat de geldverstrekker een nieuwe inkomenstoets wilde uitvoeren, was het aan de adviseur om hierover contact op te nemen met de consumenten en te onderzoeken of het inkomen inclusief freelance werk voldoende was. De adviseur heeft dit echter niet gedaan en de commissie is van oordeel dat de adviseur hiermee zijn zorgplicht jegens de consumenten geschonden heeft.

De adviseur voerde vergeefs aan dat de consumenten tot op heden nog voordeel hebben van de lage rente die op basis van een kortere rentevaste periode is overeengekomen, ten opzichte van een lening met langere rentevaste periodes. Daarbij is het onzeker hoe hoog de rente zal zijn na afloop van de geldende rentevaste periodes.

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

(Kifid-uitspraak GC 2023-0821) De Geschillencommissie is van oordeel dat de klacht van de consument niet behandelbaar is voor zover deze gaat over de weigering van...

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0799) De consumenten hebben de adviseur opdracht gegeven tot het bemiddelen en adviseren bij het oversluiten van hun hypothecaire geldlening....

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0786) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht geschonden heeft door hen niet te informeren over de...

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

(Rechtspraak) De adviseur kan niet op papier maar wel mondeling en met getuigen hard maken wat hij met de consumenten heeft besproken. Voor de Rechtbank Oost-Brabant...

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

(Kifid-uitspraak GC 2023-0769) Het is niet aan de bank om de wensen en behoeften te inventariseren bij het aangaan van een overeenkomst. Deze werkzaamheden liggen...

Hoe luidt de opdracht?

Hoe luidt de opdracht?

HYPOTHEKEN – De consument heeft contact gezocht met zijn adviseur. Hij geeft aan zijn hypothecaire lening bij zijn geldverstrekker te willen verhogen voor...