Schade niet berekend aan hand teleurgestelde verwachting

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0290) De consument heeft zich tot de adviseur (Heilbron Wijchen) gewend voor een tweede hypotheek. Niet ter discussie staat dat de adviseur onjuiste informatie heeft verstrekt over de mogelijkheid tot rentemiddeling van de eerste hypotheek. Rentemiddeling bleek niet mogelijk en de consument vordert hiertoe een schadevergoeding van de adviseur. De consument is door de uitlatingen van de adviseur op het verkeerde been gezet en teleurgesteld in zijn verwachtingen. De Geschillencommissie is echter van oordeel dat de consument op die grond niet met succes zijn vordering kan baseren, als gevolg van de onjuiste mededeling van de adviseur heeft hij geen schade geleden.

De commissie: “De onjuiste mededeling van de adviseur over de mogelijkheid tot rentemiddeling bij BLG en mogelijke daling van zijn maandlast heeft bij de consument geleid tot een teleurgestelde verwachting. Hoewel de commissie zich kan voorstellen dat de consument destijds graag de rente op de eerste hypotheek had willen middelen, wijst zij er op dat schade niet wordt berekend aan de hand van een teleurgestelde verwachting. Een rechtens toewijsbare schadevergoeding dient de schuldeiser (de consument) zoveel mogelijk in de toestand te brengen waarin hij zou verkeren indien het schadeveroorzakende feit (de onjuiste informatie over rentemiddeling) niet zou hebben plaatsgevonden. De consument is er niet in geslaagd te onderbouwen dat hij, uitgaande van deze maatstaf, schade heeft geleden. De consument heeft weliswaar gerekend op een lagere maandlast, maar van een concrete toezegging bijvoorbeeld door de hypotheekverstrekker was nog geen sprake.

“De maandlast zou ook in het geval de adviseur de consument niet had gewezen op de rentemiddeling, niet anders zijn geweest dan dat die nu is. Niet ter discussie staat dat het door de adviseur verstrekte advies voor de tweede hypotheek passend was en door de consument ook gewenst werd. Dat de consument indien hij niet in een onjuiste veronderstelling verkeerde de tweede hypotheek niet zou hebben doorgezet heeft consument weliswaar gesteld maar staat onvoldoende vast. Gelet op het doel van de verhoogde/of tweede hypotheek komt het de commissie ook niet waarschijnlijk voor dat de rentemiddeling voorwaardelijk was voor het aangaan van de tweede hypotheek.”

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Klacht te laat ingediend

Klacht te laat ingediend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te...

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0621) De consumenten klagen over het aanvraagproces voor een hypothecaire geldlening. Deze aanvraag is uiteindelijk afgewezen, waardoor...

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0595) De Geschillencommissie beslist dat de hypotheekadviseur een bedrag van 1.797,50 euro aan de consument vergoedt. De consument heeft...

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0596) In 2022 hebben de consumenten Obvion gevraagd om de meeneem-regeling toe te passen. Obvion heeft dit verzoek afgewezen. De Geschillencommissie...

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

(Kifid-uitspraak GC 2023-0567) Een hypotheekadviseur verzuimde door te vragen toen klanten uit zichzelf vertelden dat zij een woning in Spanje hebben. De Geschillencommissie:...