Rente vastgesteld op moment dat dossier compleet is

Procentteken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0405) In beginsel mag de bank bij het bepalen van het rentepercentage uitgaan van de datum waarop het dossier als compleet wordt beoordeeld. Aldus de Geschillencommissie.

De bank heeft een renteaanbod voor een hypothecaire geldlening aan de consumenten uitgebracht. Omdat het om een bedrijfswoning ging, moest een maatwerktaxatie plaatsvinden. De opdrachtgever van de taxatie was in dit geval de bank. Vanwege vertraging bij het verstrekken van de taxatieopdracht en de duur van het taxatietraject, was de taxatie niet voor het einde van de geldigheidsduur van het renteaanbod gereed en is het renteaanbod komen te vervallen. De bank heeft een nieuwe hypotheekofferte verstrekt aan de consumenten; de daarin geoffreerde rente was echter hoger dan de rente in het renteaanbod. De consumenten stellen dat de vertraging bij de taxatie is veroorzaakt door de bank. Zij vorderen vergoeding van het renteverschil. De commissie is van oordeel dat er geen sprake is van een tekortkoming aan de zijde van de bank en wijst de vordering af.

De commissie: “Uit de feiten blijkt dat het dossier op 21 februari 2022 niet compleet was. Niet alleen het taxatierapport, maar ook de koop-aanneemovereenkomst en het bewijs het bewijs van de opheffing van de koopgarantie ontbraken op de vervaldatum van het renteaanbod.

“Nu het dossier op 21 februari 2022 vanwege het ontbreken van verschillende stukken niet compleet was, heeft het renteaanbod zijn geldigheid verloren en konden de consumenten geen aanspraak maken op het daarin vermelde rentetarief.

“Het dossier is pas op 8 april 2022 als compleet beoordeeld. In beginsel had de bank bij het bepalen van het rentepercentage ook mogen uitgaan van die datum.”

 

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

(Kifid-uitspraak GC 2023-0821) De Geschillencommissie is van oordeel dat de klacht van de consument niet behandelbaar is voor zover deze gaat over de weigering van...

Starters betalen nu de hoogste hypotheekrente

Starters betalen nu de hoogste hypotheekrente

Door de NHG-korting betaalden starters sinds jaar en dag gemiddeld de laagste rente op hun hypotheek. Daar lijkt met ingang van het huidige kwartaal verandering...

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0799) De consumenten hebben de adviseur opdracht gegeven tot het bemiddelen en adviseren bij het oversluiten van hun hypothecaire geldlening....

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0786) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht geschonden heeft door hen niet te informeren over de...

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

(Kifid-uitspraak GC 2023-0769) Het is niet aan de bank om de wensen en behoeften te inventariseren bij het aangaan van een overeenkomst. Deze werkzaamheden liggen...

Hoe luidt de opdracht?

Hoe luidt de opdracht?

HYPOTHEKEN – De consument heeft contact gezocht met zijn adviseur. Hij geeft aan zijn hypothecaire lening bij zijn geldverstrekker te willen verhogen voor...