"Piek rentestijgingen in zicht"

Michel van den Akker 2022 (deze gebuiken)

Na de forse stijgingen in de afgelopen tien weken lijkt het erop dat de hypotheekrente in iets rustiger vaarwater terecht is gekomen, aldus De Hypotheker. Geldverstrekkers voerden sinds vorige week zelfs weer een aantal renteverlagingen door, ook al is dit nog beperkt. Er is nog geen sprake van een trendbreuk, zegt De Hypotheker.

De ECB heeft onlangs opnieuw de rente verhoogd met 0,75 procentpunt om de torenhoge inflatie te beteugelen. In december zal de rentestijging naar verwachting 50 basispunten bedragen, waardoor het zogenoemde depositotarief op 1,5 procent staat. Deze verwachte verhoging van de ECB is al verwerkt in de huidige hypotheekrentes. Mocht de centrale bank de rentes onverwachts verder verhogen, zal dit een opwaarts effect hebben op de langere hypotheekrente.

“Omdat de kapitaalmarktrentes met een aantal tienden zijn gedaald, hebben geldverstrekkers nog ruimte om de hypotheekrente verder te verlagen. We verwachten de komende tijd geen grote stijgingen voor de kapitaalmarktrentes, deze zullen eerder stabiliseren. Onze verwachting is daarom dat geldverstrekkers terughoudend zullen zijn met het verder verhogen van de hypotheekrente en we vaker kleine verlagingen gaan zien”, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. “Of er écht sprake is van een kentering bij de hypotheekrente valt, gezien de lichte renteverlagingen, nog te bezien. Vooralsnog is deze ontwikkeling echter positief voor veel huizenkopers, zeker nu de leennormen voor 2023 in veel gevallen niet per se positiever uitpakken dan verwacht.” 

Jonge huizenkoper krijgt weer voet tussen de deur

Jonge huizenkoper krijgt weer voet tussen de deur

Jonge huizenkopers tot 35 jaar krijgen weer een voet tussen de deur op de huizenmarkt. Zo was bij deze leeftijdscategorie in december sprake van een stijging van...

Private leaseauto's gaan ten koste van hypotheek

Private leaseauto's gaan ten koste van hypotheek

De aanschaf van een private leaseauto heeft grote impact op de hypotheek. Huizenkopers kunnen tienduizenden euro’s minder lenen voor de aankoop van een eerste...

Aanvragen aflossingsvrije hypotheken stevig gedaald

Aanvragen aflossingsvrije hypotheken stevig gedaald

Het aantal aanvragen voor een aflossingsvrije hypotheek is in het derde kwartaal met 36 procent gedaald, aldus de Hypotheker. In de tweede kwartaal was het aantal...

Voor het eerst sinds 2020 meer onder dan boven vraagprijs geboden

Voor het eerst sinds 2020 meer onder dan boven vraagprijs geboden

Op de woningmarkt wordt er voor het eerst sinds mei 2020 meer onder de vraagprijs geboden dan erboven. Het percentage biedingen onder de vraagprijs is in twee maanden...

Hypotheker: gemiddeld hypotheekbedrag daalt

Hypotheker: gemiddeld hypotheekbedrag daalt

Het gemiddelde hypotheekbedrag is in het tweede kwartaal van 2022 voor het eerst sinds drie jaar gedaald - van 326.000 naar 322.000 euro - ten opzichte van hetzelfde...

Toename hypotheekaanvragen voor verbouwing onder 55-plussers

Toename hypotheekaanvragen voor verbouwing onder 55-plussers

Het aantal hypotheekaanvragen onder 55-plussers voor het verbeteren van de woning is in het eerste kwartaal van 2022 tot recordhoogte gestegen (+102 procent) ten...

De Hypotheker ziet meer kansen voor starters

De Hypotheker ziet meer kansen voor starters

Nu de huizenmarkt iets begint af te koelen, ontstaan meer kansen voor starters. Dat stelt De Hypotheker. Menno Luiten, commercieel directeur: “Hoewel de hypotheekrente...

Stijging hypotheekrente vlakt af

Stijging hypotheekrente vlakt af

Hoewel de hypotheekrente in de eerste vier maanden van het jaar met bijna 2 procentpunt is gestegen, begint deze stijging sinds mei duidelijk af te vlakken. Dat...

Helft huizenbezitters verwacht overwaarde van meer dan ton

Helft huizenbezitters verwacht overwaarde van meer dan ton

Ruim negen op de tien woningbezitters in Nederland verwachten dat zij overwaarde op hun woning hebben, blijkt uit een enquête van De Hypotheker onder 975 woningbezitters....

Hypotheker: explosieve stijging aanvragen woningverbetering

Hypotheker: explosieve stijging aanvragen woningverbetering

Het aantal aanvragen voor woningverbetering is in de coronajaren 2020 (+45 procent) en 2021 (+128 procent) explosief gestegen,  zo blijkt uit cijfers van De...