Overhevelen eigen woning naar box 3 complexe transitie

Huizen stad via Pixabay

Overhevelen van de eigen woning en eigenwoningschuld naar box 3 kent een complexe transitie. Waarbij nog onderzoek gedaan moet worden in hoeverre dit past op het moment dat wordt overgegaan naar een box 3-stelsel op basis van werkelijke rendementen; dit moet goed in samenhang worden bezien en kan niet op korte termijn worden doorgevoerd. Aldus een notitie uit de kabinetsformatie, door minister De Jonge vrijgegeven.

De notitie zet opties om de fiscaal gunstige behandeling van de eigen woning te verkleinen op een rij. Daaronder overhevelen van de eigen woning en eigenwoningschuld naar box 3, zoals deze week door DNB weer eens geopperd.

De notitie: “Dit is de meest ver- gaande maatregel. Binnen box 3 gelden geen eisen ten aanzien van aflossingseis, bijleenregeling, of dertigjaarstermijn. De maatregel vereist een keuze voor de bepaling wat het rendement op de eigen woning in box 3 is en het maakt de schulden weer volledig aftrekbaar. Bij de juiste vormgeving wordt de eigen woning (vrijwel) volledig fiscaal neutraal behandeld en worden veel verstoringen weggenomen. De relatieve positie van starters verbetert mogelijk, afhankelijk van de vormgeving van de terugsluis.

“Indien de eigen woning en eigenwoningschuld worden overgeheveld naar box 3, neemt het netto-vermogen in box 3 fors toe. Een verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3 compenseert huishoudens hier voor, voor zover er sprake is van overwaarde in de eigen woning. Huurders met een ver- mogen hoger dan het huidige heffingsvrije vermogen gaan er per saldo op vooruit. In deze optie is geen verhoging van de vermogensgrenzen bij toeslagen meegenomen. Dit beperkt het budgettaire beslag, maar een hogere vermogensgrens in box 3 dan bij toeslagen is uitvoeringstechnisch erg lastig. Overwogen kan worden ook vermogensgrenzen in de toeslagen te verhogen. NB: verhogen van het heffingsvrij vermogen als optie ligt niet voor de hand gelet op het feit dat voor box 3 de beweging ingezet wordt om naar een stelsel van werkelijk rendement te gaan (waarin dus niet de hoogte van het vermogen, maar het rendement wordt belast).”

Wegingsfactor van 0,65 naar 0,75 procent

Wegingsfactor van 0,65 naar 0,75 procent

De wegingsfactor studieschuld met basisbeurs gaat in 2023 omhoog van 0,65 naar 0,75 procent. Dit betekent dat deze mensen iets minder hypotheek kunnen krijgen bij...

Betalingsachterstanden vooral bij koopstarter met hoge hypotheek

Betalingsachterstanden vooral bij koopstarter met hoge hypotheek

In de groep koopstarters met hoge hypotheken komen betalingsachterstanden het meest voor. Dat blijkt uit een AFM-analyse van de financiële situatie van huishoudens...

MUNT accepteert houten huizen

MUNT accepteert houten huizen

MUNT Hypotheken maakt bekend dat het houten huizen gaat financieren. MUNT accepteerde al woningen met houten skeletbouw als onderpand, maar dit wordt nu uitgebreid...

Kaag laat rentemiddeling aan markt

Kaag laat rentemiddeling aan markt

Rentemiddeling, meeneemrente, minister Kaag laat het aan de vrije markt. Dat blijkt uit haar antwoorden op Kamervragen. De minister: “Ik vind het belangrijk...

Adfiz: verlagen risico-opslag (tijdelijk) makkelijker maken

Adfiz: verlagen risico-opslag (tijdelijk) makkelijker maken

Adfiz roept alle geldverstrekkers op om – eventueel tijdelijk – (financiële) drempels die consumenten ervaren bij het verlagen van de risico-opslag...

Vierjaarsmiddeling financieringslastpercentages onder vuur vanwege hoge inflatie

Vierjaarsmiddeling financieringslastpercentages onder vuur vanwege hoge inflatie

De vierjaarsmiddeling maakt dat de hoge inflatie van nu onvoldoende meeweegt in de nieuwe financieringslastpercentages, vrezen AFM en DNB. De toezichthouders in...

AFM: "Criteria acceptatiebeleid hypotheken moeten scherper"

AFM: "Criteria acceptatiebeleid hypotheken moeten scherper"

De criteria in het acceptatiebeleid van hypotheekaanbieders laten volgens de AFM aan duidelijkheid te wensen over, waardoor het risico op overkreditering bestaat....

Consultatie Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2023

Consultatie Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2023

Financiën is de consultatie gestart van de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2023. De consultatie sluit 29 augustus. De wegingsfactor voor de berekening...

Voorbehouden niet verplicht in koopovereenkomst

Voorbehouden niet verplicht in koopovereenkomst

Minister De Jonge gelooft niet in de voorbehouden van financiering en bouwkundige keuring als verplicht onderdeel van een koopovereenkomst. De minister: “Uit...

Standaardisering erfpachtinstrument kan financiering flexibele woonvormen vereenvoudigen

Standaardisering erfpachtinstrument kan financiering flexibele woonvormen vereenvoudigen

Er komt meer flexibiliteit in het financieren van verschillende alternatieve woonvormen zoals tiny houses en flexwoningen, schrijft minister De Jonge over de uitkomsten...