"Oudere zelfstandige ondernemers slechter toegang tot hypotheek"

Ouderen Man met hond op bank

De mogelijkheden voor zelfstandige ondernemers ouder dan vijftig jaar voor een hypotheek zijn niet best en zullen wellicht nog verder verslechteren, aldus De Hypotheekshop, die navraag deed bij adviseurs over de oorzaken.

De belangrijkste oorzaak hiervoor lijkt in de geldende regelgeving rond het verstrekken van hypotheken te zitten. Hypotheekaanbieders moeten in hun toetsing vanaf de leeftijd van 57 jaar (10 jaar voor ingang van de AOW) rekening houden met het pensioeninkomen van de aanvragers. Deze regelgeving is van oudsher gericht op aanvragers in loondienst met een pensioen dat is opgebouwd vanuit loondienst. Ondernemers worden daardoor in wezen ongelijk behandeld in vergelijking met hun eigen medewerkers en dat is vreemd, zeker in deze tijd nog.

Een veel voorkomend voorbeeld daarvan is een oudedagslijfrente. Veel geldverstrekkers nemen deze in hun toetsing alleen mee voor het opgebouwde bedrag, niet voor het te bereiken bedrag op einddatum. Bij mensen in loondienst is het echter wel gebruikelijk om uit te gaan van het te bereiken pensioen, ook bij een beschikbare premieregeling. Andere pensioenvoorzieningen van ondernemers als vrij vermogen of de waarde van de onderneming kunnen vaak helemaal niet of beperkt worden meegenomen. En ook doorwerken of goedkoper gaan wonen na pensioendatum kunnen niet worden betrokken in de toetsing.

De drempel voor zelfstandigen lijkt binnenkort zelfs nog groter te worden. Er wordt namelijk gewerkt aan een wetsvoorstel waarmee de toetsing op toekomstig pensioeninkomen wordt vervroegd: van 10 jaar voor AOW-datum naar 15 of zelfs 20 jaar daarvoor. Dat betekent dat hypotheekaanbieders bij aanvragers van eind veertig of begin vijftig al rekening gaan moeten houden met hun pensioeninkomen op 67-jarige leeftijd. Een voorstel dat hypotheekadviseurs zorgen baart, omdat de mogelijkheden voor een grote groep (zelfstandigen maar ook mensen in loondienst) fors zullen worden beperkt.

De Hypotheekshop is voorstander van het vergroten van de bewustwording van de pensioensituatie van consumenten (idem voor arbeidsongeschiktheid). "Het is goed om na te denken over oplossingen daarvoor. Dit voorstel is echter een brug te ver, omdat het te vroeg in het leven van mensen ingrijpt en hun mogelijkheden beknot. Bovendien zijn ons geen problemen bekend van grotere betalingsmoeilijkheden met hypotheken in de pensioenfase. De kracht van de hypotheekregels – eenvoudige toepasbaarheid – is steeds vaker ook de zwakte: namelijk gebrek aan maatwerk en rekening kunnen houden met de individuele situatie van mensen. Daar lopen op dit moment met name ondernemers tegenaan in de naderend pensioenfase. Het is daarom belangrijk – mede door de komst van een nieuw pensioenstelsel – dat de hypotheekmogelijkheden voor consumenten niet nodeloos worden beperkt, en dat de regelgeving rond het verstrekken van hypotheken aansluit bij de huidige maatschappij waarin ondernemers een belangrijke rol vervullen."

Toename hypotheekaanvragen van zelfstandigen

Toename hypotheekaanvragen van zelfstandigen

De Hypotheekshop ziet een toename van het aantal hypotheekaanvragen van zelfstandigen. De adviesketen: “Veel ondernemers hebben door de coronamaatregelen in...

Doorstromers zetten de rente langer vast dan starters

Doorstromers zetten de rente langer vast dan starters

"Starters kiezen in de regel voor 10 jaar vast, terwijl doorstromers ook vaak voor 20 jaar vast opteren. Dit verschil heeft mogelijk te maken met de maximale leencapaciteit,...

"Adviseurs content met afhandeling hypotheekaanvragen"

"Adviseurs content met afhandeling hypotheekaanvragen"

Adviseurs zijn tevreden over de afhandeling van hypotheekaanvragen. Hypotheekdossiers met een (kleine) afwijking van de standaardregels zorgen nog wel eens voor...

Ondanks onrust verlagen banken rentetarieven

Ondanks onrust verlagen banken rentetarieven

Alle onrust rond de banken ten spijt, gingen nagenoeg alle geldverstrekkers deze week over tot het verlagen van hun rentetarieven. Daaronder op Lloyds Bank na ook...

Hypotheekshop pleit voor doorgeefhypotheek

Hypotheekshop pleit voor doorgeefhypotheek

"Gezien de demografische ontwikkelingen en het feit dat mensen die in scheiding liggen niet altijd hun hypotheekrente kunnen meenemen, zou er de komende jaren wel...

Verschil in leenbedrag tussen doorstromers met en zonder meeneemhypotheek wordt groter

Verschil in leenbedrag tussen doorstromers met en zonder meeneemhypotheek wordt groter

De maand februari noteerde 31.000 hypotheekaanvragen (via HDN) en daarmee kwam de teller voor het eerst in vier maanden weer boven de grens van 30.000 aanvragen...

Meeneemhypotheek schudt hypotheeklandschap op

Meeneemhypotheek schudt hypotheeklandschap op

De toename van het percentage hypotheekaanvragen is voor een groot deel te verklaren door de meeneemhypotheek, aldus De Hypotheekshop. In de helft van alle aanvragen...

Omslag op woningmarkt zorgt voor versnellingen binnen sector

Omslag op woningmarkt zorgt voor versnellingen binnen sector

Veel geldverstrekkers zetten momenteel stappen om te komen tot een betere dienstverlening en samenwerking met hun adviseurs, ziet De Hypotheekshop. De adviesketen:...

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Hypotheekadviseurs krijgen naast hun fee ook nog afsluitprovisie. Dat denkt 52,3 procent van de respondenten in onderzoek van De Hypotheekshop naar misverstanden...

Geldverstrekkers verlagen hypotheekrente fors

Geldverstrekkers verlagen hypotheekrente fors

Vorige week verlaagden bijna alle actieve geldverstrekkers hun hypotheekrentes en gingen met name de hypotheekrentes met NHG fors omlaag. Aldus De Hypotheekshop....