NVHP: "Duurzamer maken woning prima, mits op duurzame wijze geadviseerd"

Turhan Özgüner - voorzitter NVHP 2022

Werkgevers gaan vaker werknemers leningen verstrekken om de verduurzaming van hun woningen te financieren. De NVHP ondersteunt deze doelstelling maar pleit voor aanvullende maatregelen om de risico’s van overkreditering te beperken.

Turhan Özgüner, voorzitter van de NVHP: ““Het bieden van mogelijkheden aan consumenten om te komen tot versnelling van het verduurzamen van hun woningen moedigen wij aan en heeft onze volledige steun. Wij moeten echter wel blijven opletten dat wij niet het ene probleem oplossen en tegelijkertijd een nieuw probleem, namelijk een verhoogd risico van overkreditering, creëren. Ik denk dat het wenselijk is dat de sector samen met de toezichthouders AFM en DNB probeert op zeer korte termijn te komen tot nieuwe randvoorwaarden waaronder deze nieuwe vormen van financiering kunnen plaatsvinden.”

Aandachtspunten

De NVHP pleit ervoor, in een reactie op deze ontwikkeling, aandacht te schenken aan een aantal zaken.

Özgüner: “Eigenaren van woningen met een hypotheek kunnen nu, veelal binnen hun bestaande hypotheek, zonder extra kosten, een budget opnemen om het energiezuiniger maken van hun woning te financieren. Het voordeel is dat deze lening dan over de volle looptijd van de hypotheek wordt uitgesmeerd.

“Bij het verstrekken van leningen is het van belang dat zo veel mogelijk de bestaande leennormen worden toegepast om overkreditering te voorkomen.

“Leningen die via andere organisaties dan financiële instellingen worden verstrekt zouden kunnen overwegen of binnen de geboden faciliteit gebruik kan worden gemaakt van een financieel adviseur opdat de gehele klantsituatie in beeld is. Daarnaast moeten de leningen ook centraal geregistreerd worden, zodat in de toekomst er een goede infrastructuur blijft bestaan om te beoordelen of het aangaan van een bepaalde nieuwe lening wel of niet voor de consument verantwoord is.

“Tot slot moet worden gewaakt dat leningen niet leiden tot beperking van de mogelijkheid om van werkgever te wisselen.”

Groen energielabel grote meerwaarde voor woning

Groen energielabel grote meerwaarde voor woning

Een woning met groen energielabel is voor velen meer geld waard dan een woning zonder, voor sommigen zelfs meer dan tien procent, zo blijkt uit het ING Woonbericht....

Lot Hypotheken biedt energielabel korting

Lot Hypotheken biedt energielabel korting

Lot Hypotheken biedt voortaan 0,15 procent rentekorting voor woningen met een A-label of hoger. Bestaande klanten van Lot profiteren van dezelfde rentekorting wanneer...

Budget subsidieregeling ISDE verhoogd

Budget subsidieregeling ISDE verhoogd

Het budget van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt voor de komende jaren verhoogd met 1,38 miljard euro. Dit is een subsidieregeling...

NVHP: alertheid bij meeneemregelingen geboden

NVHP: alertheid bij meeneemregelingen geboden

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, roept haar leden maar ook consumenten op om extra alert te zijn op de voorwaarden die gelden bij meeneemregelingen...

Obvion: groener adviesgesprek met huisscan homeQgo

Obvion: groener adviesgesprek met huisscan homeQgo

Vanaf nu kan de adviseur via het adviseursportaal van Obvion gebruik maken van de huisscan van homeQgo. De adviseur doorloopt deze gratis scan in minder dan twee...

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

“Voor ons staat niet vast dat het verstandig is om bij de huidige stand van zaken de leennormen mede te laten afhangen van de beschikbaarheid van een energieprestatiegarantie.”...

Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

“Mensen met lagere inkomens zijn hierdoor gedwongen zich te richten op de huizenmarkt van huizen met een ongunstig energielabel.” Dat stelt Adfiz in...

Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen wil verduurzaming woningen versnellen

Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen wil verduurzaming woningen versnellen

De Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen, een samenwerking van partijen uit de markt en de publieke sector, wil de verduurzaming van Nederlandse koopwoningen...

Vraag naar energiebesparende werkzaamheden over top heen

Vraag naar energiebesparende werkzaamheden over top heen

De vraag naar energiebesparende maatregelen is nog relatief hoog, maar de enorme groei lijkt er volgens ING Research uit. Hierdoor valt deze steunpilaar, die tegenwicht...

Bijna helft heeft groen energielabel

Bijna helft heeft groen energielabel

Bijna de helft van de huizen in Nederland (48,7 procent) heeft een groen energielabel (A of B). Regionaal zijn er wel grote verschillen. Zo gaat het in Flevoland...