NVHP: alertheid bij meeneemregelingen geboden

Ilja Nanninga 2023

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, roept haar leden maar ook consumenten op om extra alert te zijn op de voorwaarden die gelden bij meeneemregelingen zoals die bestaan bij hypothecaire kredieten.

Ilja Nanninga, secretaris van de NVHP: “De meeneemregeling is een containerbegrip geworden. Vooral bij consumenten bestaat er onvoldoende besef dat de voorwaarden waaronder dit recht bestaat per aanbieder sterk kunnen verschillen. Adviseurs en Hypothecair Planners doen er verstandig aan om, wanneer dit onderwerp aan de orde komt, zeer nauwkeurig te kijken naar de exacte voorwaarden die de aanbieder verbindt aan het recht om de afgesproken rente mee te nemen naar een nieuwe hypotheek.

“Wanneer consumenten onvoldoende inzicht hebben in de voorwaarden waaronder zij de rente kunnen meenemen, kan dat ertoe leiden dat consumenten te lichtvaardig besluiten nemen bij de aankoop van een nieuwe woning, met het risico dat in een te laat stadium blijkt dat de nieuwe woning niet gefinancierd kan worden. Een aantal voorbeelden uit de praktijk illustreren dat risico.”

Maximaal een miljoen

Er zijn aanbieders die in hun voorwaarden hebben opgenomen dat de meeneemregeling geldt tot maximaal een miljoen euro. Als echter de bedragen worden opgeteld van de resterende lening van de ‘oude woning’, de hypotheek voor de nieuwe woning en het bedrag dat nodig is de periode te overbruggen tussen het moment van aankoop nieuwe woning en verkoop oude woning dan kan, vooral in de grote steden, ook bij reguliere woningen dit maximum al snel overschreden worden. Blijkt er dan geen recht te zijn om het rentepercentage van de oude hypotheek mee te nemen, dan zal de aankoop van de nieuwe woning mogelijk niet meer te financieren zijn op basis van de huidige rentes. Eerst verkopen

Er zijn ook aanbieders die in hun voorwaarden hebben opgenomen dat, om voor het recht om de rente van de oude hypotheek mee te nemen, eerst de oude woning moet worden verkocht voordat de nieuwe hypotheek wordt afgesloten. Onder meer bij consumenten die besluiten een eigen woning te gaan bouwen kan deze bepaling tot gevolg hebben dat de financiering voor de nieuwe woning niet meer haalbaar is.

Geen deling bij scheiding

Er zijn ook verschillen hoe aanbieders omgaan met het recht om de rente mee te nemen bij echtscheiding. Er zijn aanbieders die het aan de ex-partners overlaten hoe zij dit recht tussen beide partners verdelen. Andere aanbieders kennen het meeneemrecht uitsluitend toe aan de partner die in voorheen gemeenschappelijke woning blijft wonen.

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0596) In 2022 hebben de consumenten Obvion gevraagd om de meeneem-regeling toe te passen. Obvion heeft dit verzoek afgewezen. De Geschillencommissie...

Mogen verhuren is gunst, geen recht

Mogen verhuren is gunst, geen recht

(Rubriek Ken je Vak! in VVP 3, 2023) HYPOTHEKEN – De consument is het niet eens met het feit dat de bank hem geen toestemming geeft zijn woning, waarvoor...

Hypothecair Planner maakt klant besluitvaardig

Hypothecair Planner maakt klant besluitvaardig

De kerntaak van Hypothecair Planners is om hun relaties besluitvaardig te maken. Aldus voorzitter Turhan Özgüner tijdens de algemene ledenvergadering van...

Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

HYPOTHEKEN – De broer van de overleden zus verzoekt de bank informatie te verstrekken over twee hypothecaire geldleningen van zijn zus. De bank weigert deze...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, Ken je vak! VVP 06-2022) Vaktermen kunnen bij consumenten makkelijk tot misverstanden leiden. Voor de adviseur reden om deze...

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 4-2022) Ook eisen aan oriëntatiegesprek Tijdens een oriëntatiegesprek maakt de adviseur een handgeschreven notitie met onder...

NVHP: advieskosten binnen hypotheekruimte energiebesparing maximeren op 500 euro

NVHP: advieskosten binnen hypotheekruimte energiebesparing maximeren op 500 euro

De NVHP pleit voor maximeren op 500 euro van de advieskosten binnen de hypotheekruimte voor energiebesparing. Dit als onderdeel van een breed pakket van maatregelen...

AFM en NVHP:  maatwerk blijft integraal onderdeel van leennormen

AFM en NVHP: maatwerk blijft integraal onderdeel van leennormen

"In de media zijn berichten verschenen die de indruk zouden kunnen wekken dat de AFM maatwerk verbiedt. Deze indruk is onjuist. Zowel de AFM en NVHP zijn van oordeel...

NVHP: "Duurzamer maken woning prima, mits op duurzame wijze geadviseerd"

NVHP: "Duurzamer maken woning prima, mits op duurzame wijze geadviseerd"

Werkgevers gaan vaker werknemers leningen verstrekken om de verduurzaming van hun woningen te financieren. De NVHP ondersteunt deze doelstelling maar pleit voor...

Ilja Nanninga secretaris NVHP

Ilja Nanninga secretaris NVHP

Ilja Nanninga en Mark de Bruijn zijn benoemd tot lid van het Bestuur van de NVHP. Nanninga volgt daarmee Maaike Verhoef op als secretaris van het bestuur. Nanninga...

Meer over