NVHP: advieskosten binnen hypotheekruimte energiebesparing maximeren op 500 euro

Turhan Özgüner - voorzitter NVHP 2022

De NVHP pleit voor maximeren op 500 euro van de advieskosten binnen de hypotheekruimte voor energiebesparing. Dit als onderdeel van een breed pakket van maatregelen die consumenten helpen hun woningen versneld energiezuiniger te maken.

Turhan Özgüner, voorzitter van de NVHP: “Het ministerie van Financiën heeft het al eerder mogelijk gemaakt dat huiseigenaren, boven op de bestaande leennormen, een bedrag van 9.000 euro lenen mits dit bedrag wordt gebruikt om de woning te verduurzamen. Het volledige bedrag moet dan voor deze verduurzaming worden aangewend. De NVHP bepleit dat binnen dit bedrag een bedrag van maximaal 500 euro ook besteed mag worden voor de financiering van het advies dat voor veel klanten van belang is om in te winnen voordat zij tot deze financiering overgaan.”

De NVHP verder: “Banken hebben exact inzicht in de consumenten die bij deze banken een hypothecair krediet hebben afgesloten. Het beleid van veel banken is dat alle communicatie met deze klanten verloopt via de adviseurs die de klant heeft bijgestaan bij het afsluiten van de hypotheek. Wij bepleiten dat alle banken rechtstreeks hun relaties attenderen op de mogelijkheid om snel, dus eenvoudige procedures, en zonder veel extra kosten een financiering van maximaal 9.000 euro te krijgen die dan gebruikt moet worden om de woning te verduurzamen.”

Grote impact

De problematiek waarmee de samenleving wordt geconfronteerd is volgens de NVHP “dermate groot en heeft een dusdanige grote impact op het leven van individuele burgers dat het wenselijk is dat ‘heilige huisjes’ die in het verleden zijn ontstaan nu even aan de kant worden gezet en alle inzet wordt gericht op het bijdragen aan verlichting van de huidige situatie. Naast de overheid kan elke sector zelf nadenken op welke gebieden zij met initiatieven kan komen om een bijdrage te leveren consumenten in deze moeilijke tijd te helpen. Gelet op ons werkgebied is het in dat kader logisch dat wij ons richten op de financiering van het verduurzamen van de woning.

“Als NVHP bepleiten wij dat de financiële sector in overleg met het ministerie van Financiën en de toezichthouders DNB en AFM op zeer korte termijn de volgende opties onderzoeken: snellere hulp bij schuldproblematiek, actief attenderen op mogelijkheid aanvullende financiering, kosten advies maximeren en budget 9.000 euro indexeren, verlenging hypotheektermijn, branchebrede opleiding, branchebrede voorlichting.”

De NVHP licht toe: “IIn een aantal situaties zullen de kosten voor verduurzaming van de woning meer bedragen dan de grens van 9.000 euro. De NVHP bepleit dat de optie om de termijn waarbinnen de hypotheek moet worden afgelost kan worden verlengd met de termijn die nodig is om, bij gelijkblijvende maandlasten, toch de hogere kosten van deze verduurzaming te financieren.

“Binnen de wettelijke vakopleidingen van financieel adviseurs wordt maar in zeer beperkte mate aandacht gegeven aan de situatie dat consumenten in betalingsproblemen (dreigen) te komen en de ondersteuning die financieel adviseurs op dat moment kunnen bieden. In samenwerking tussen banken en beroepsorganisaties moet het mogelijk zijn om binnen enkele maanden alle adviseurs aanvullende kennis op dit gebied aan te reiken.

“Ook is te zien dat veel consumenten zich ten onrechte schamen wanneer zij in betalingsproblemen komen. Hoe eerder deze situatie wordt besproken, hoe meer mogelijkheden er zijn om tot oplossingen te komen. Banken en adviseurs zouden collectief een informatiecampagne moeten opstarten om consumenten te bewegen dreigende betalingsproblemen bespreekbaar te maken.”

 

 

Gezonde woning net zo belangrijk als duurzame woning

Gezonde woning net zo belangrijk als duurzame woning

Bijna driekwart van de huiseigenaren vindt een duurzame woning belangrijker dan een gezonde woning. Toch, aldus NN Bank, is het belangrijk om ook oog te houden voor...

Verduurzaming: toch gebouwgebonden financiering

Verduurzaming: toch gebouwgebonden financiering

Het kabinet heeft het voornemen een wetsvoorstel uit te werken dat een robuuste juridische basis geeft voor gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsconcepten...

Aegon biedt huisscan homeQgo aan

Aegon biedt huisscan homeQgo aan

Klanten én niet-klanten van Aegon kunnen vanaf nu aan de slag met de huisscan van homeQgo. Via een aantal eenvoudige stappen krijgen zij een online duurzaamheidsadvies...

NHG: extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen bij woonwagens

NHG: extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen bij woonwagens

De extra leenruimte die het bij woningen mogelijk maakt om energiebesparende voorzieningen te treffen, zal door NHG in 2023 ook bij woonwagens toegepast worden “Wij...

Groen energielabel stuwt woningwaarde

Groen energielabel stuwt woningwaarde

Woningen met een groen energielabel doen het volgens de NVM in de huidige woningmarkt steeds beter dan woningen met een minder groen label. “Door de hard gestegen...

Robuust: videoreeks over verbouwen en verduurzamen woning

Robuust: videoreeks over verbouwen en verduurzamen woning

Robuust Hypotheken heeft een vijfdelige videoreeks over verbouwen en verduurzamen van de woning gemaakt voor consumenten en financiële adviseurs. De afleveringen...

Stimuleringslening kleine VvE met NHG

Stimuleringslening kleine VvE met NHG

Vanaf 1 november kan via de VvE een gezamenlijke SVn-lening worden aangevraagd met een garantie van NHG. De VvE kan zelf de hoogte van de lening bepalen met een...

Aantal hypotheken met kortingen voor energiezuinige woningen neemt toe

Aantal hypotheken met kortingen voor energiezuinige woningen neemt toe

De laatste jaren is het aantal hypotheken dat een energielabelkorting kent gestegen tot ongeveer een kwart van het totale aanbod, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView....

Btw op zonnepanelen afgeschaft

Btw op zonnepanelen afgeschaft

Het kabinet wil de btw op zonnepanelen vanaf 1 januari 2023 afschaffen. Door de btw te verlagen van 21 naar nul procent, hoeven particulieren bij de aankoop van...

Venn Hypotheken introduceert Gemakkelijk Groen

Venn Hypotheken introduceert Gemakkelijk Groen

Venn Hypotheken introduceert de duurzaamheidspropositie:  Gemakkelijk Groen. Pascale Prins, Manager Distributie bij Venn Hypotheken: “Wat we terugkregen...