NVB en Verbond: ook studieschulden registreren

euro's via Pixabay 4

NVB en Verbond van Verzekeraars verwelkomen het voorstel van een wettelijke grondslag voor het beheer van het stelsel van kredietregistratie. Zij zijn geen voorstander van positieve hypotheekregistratie, de benodigde gegevens zijn al voorhanden via het Kadaster. Ten aanzien van de verkorting van de registratietermijnen "roepen wij de minister op om eerst grondig onderzoek te (laten) doen naar de mogelijke effecten, voordat hierover wordt besloten".

Aldus de reactie van de belangenorganisaties op de inmiddels gesloten internetconsultatie 'Wet stelsel kredietregistratie'.

Ook studieschulden registreren

NVB en Verbond pleiten verder voor registratie van studieschulden. Studieschulden worden momenteel niet geregistreerd bij BKR, ook het wetsvoorstel voorziet hier niet in. NVB en Verbond: "Hier zou verandering in moeten komen. Op dit moment kunnen kredietverstrekkers wel vragen naar een studieschuld, maar de consument kan een studieschuld verzwijgen. Alleen door studieschulden ook te registreren, dan wel ontsluiting van DUO-informatie via CKI te realiseren, kan worden geborgd dat kredietverstrekking verantwoord is en dat problematische schulden worden voorkomen."

Meningen over positieve hypotheekregistratie verdeeld

Meningen over positieve hypotheekregistratie verdeeld

De meningen over positieve hypotheekregistratie zijn verdeeld, blijkt uit de reacties op de donderdag gesloten internetconsultatie 'Wet stelsel kredietregistratie'....

Kredietgegevens voortaan drie in plaats van vijf jaar bewaard

Kredietgegevens voortaan drie in plaats van vijf jaar bewaard

Er gaan wettelijke regels gelden voor de kredietovereenkomsten die worden geregistreerd. En de beheerder van het kredietenregister zal aan voorwaarden moeten voldoen....

Hogere maximale hypotheek voor oud mbo-studenten

Hogere maximale hypotheek voor oud mbo-studenten

De studieschuld gaat minder drukken op het besteedbaar inkomen van oud mbo-studenten. De terugbetalingsvoorwaarden voor mbo-studenten die 1 augustus 2023 gaan studeren...

Leergeld…

Leergeld…

(Kifid-uitspraak GC 2022-0391) De consument heeft in 2017 (met zijn toenmalige partner) een hypothecaire lening afgesloten bij de hypotheekverstrekker. In 2021 heeft...

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

(Rechtspraak) Het bepaalde in art. 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG leent zich volgens de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden - bij de huidige stand...