Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van de verlenging van het bindend hypotheekaanbod. De Geschillencommissie oordeelt dat de adviseur daarmee zijn zorgplicht heeft geschonden. Echter is niet komen vast te staan dat in het geval de adviseur de consumenten wel zou hebben geïnformeerd, zij de bereidstellingsprovisie niet verschuldigd zouden zijn. De commissie ziet aanleiding om de advieskosten te matigen.

De commissie: “Uit de door de consumenten verstrekte correspondentie blijkt dat consument II op enig moment bij herhaling bij de adviseur aan de bel heeft getrokken omdat de termijn begon te dringen. Daarop heeft de adviseur aangegeven dat de datum wordt bewaakt en dat ze er bovenop zitten. Ook heeft de adviseur aangegeven dat het nooit gebeurt dat ‘het eruit loopt’, waarmee de commissie vermoed bedoeld te zijn dat het nooit gebeurt dat de geldigheidstermijn van een bindend hypotheekaanbod, eventueel na verlenging, niet wordt gehaald.

“De adviseur had op dat moment moeten aangegeven dat de offerte verlengd had kunnen worden én dat dit kosten met zich mee zou (kunnen) brengen. Naar het oordeel van de commissie is het onder de genoemde omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de adviseur aanspraak wil blijven maken op de volledige advies- en bemiddelingskosten van 2.795 euro die bij de consumenten in rekening zijn gebracht. De in rekening gebrachte advieskosten zijn 1.995 euro. Alles overwegend oordeelt de commissie dat de adviseur daarvan 495 euro aan de consumenten moet vergoeden.”

Voor het overige is niet komen vast te staan dat de adviseur niet heeft gehandeld als redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur.

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Klacht te laat ingediend

Klacht te laat ingediend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te...

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0621) De consumenten klagen over het aanvraagproces voor een hypothecaire geldlening. Deze aanvraag is uiteindelijk afgewezen, waardoor...

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0595) De Geschillencommissie beslist dat de hypotheekadviseur een bedrag van 1.797,50 euro aan de consument vergoedt. De consument heeft...

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0596) In 2022 hebben de consumenten Obvion gevraagd om de meeneem-regeling toe te passen. Obvion heeft dit verzoek afgewezen. De Geschillencommissie...

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

(Kifid-uitspraak GC 2023-0567) Een hypotheekadviseur verzuimde door te vragen toen klanten uit zichzelf vertelden dat zij een woning in Spanje hebben. De Geschillencommissie:...