Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening tot stand gekomen. Partijen zijn het erover eens dat er een fout is gemaakt, dat de adviseur de schade van de consument dient te vergoeden en dat de schade gelijk is aan de advieskosten en de notariskosten, maar verschillen desondanks van mening over de omvang van de schade. Volgens de adviseur kan de consument de advieskosten als fiscale aftrekpost opgeven. De consument is het daar niet mee eens, omdat hij geen kosten kan opgeven als deze uiteindelijk niet door de adviseur in rekening worden gebracht. De Geschillencommissie oordeelt dat de consument door de creditnota van de adviseur in feite geen kosten meer maakt. Hij kan de advieskosten daarom niet als fiscale aftrekpost opgeven. De vordering wordt toegewezen.

De commissie gaat ervan uit dat de adviseur zijn afspraak met de consument nakomt en het volledige bedrag van 5.223,15 euro aan hem vergoedt.

Op 26 augustus 2022 ging de consument naar de notaris voor het passeren van de hypotheekakte. De notaris zag echter dat de woning gedeeltelijk verhuurd wordt en niet kadastraal gesplitst is. Omdat in de hypotheekakte niet was opgenomen dat de woning gedeeltelijk verhuurd wordt, ging de notaris niet akkoord met het passeren van de akte. De kredietverstrekker werd vervolgens verzocht om in te stemmen met het passeren van de akte, maar wees dit verzoek af. Het oversluiten van de hypotheek vond daarom geen doorgang.

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....

Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0141) Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat bijkomende kosten voor hun verbouwing uit het bouwdepot betaald kunnen worden....

Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

(Kifid-uitspraak GC 2023-0109) De adviseur heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij (tijdig) het adviesrapport heeft opgesteld en dat (vooraf) met de consument heeft...

Adviseur legt onvoldoende verantwoording af

Adviseur legt onvoldoende verantwoording af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0113) De hypotheekadviseur heeft de op hem rustende zorgplicht geschonden, waardoor de consumenten de bestaande rente voor het spaardeel...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....