Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening tot stand gekomen. Partijen zijn het erover eens dat er een fout is gemaakt, dat de adviseur de schade van de consument dient te vergoeden en dat de schade gelijk is aan de advieskosten en de notariskosten, maar verschillen desondanks van mening over de omvang van de schade. Volgens de adviseur kan de consument de advieskosten als fiscale aftrekpost opgeven. De consument is het daar niet mee eens, omdat hij geen kosten kan opgeven als deze uiteindelijk niet door de adviseur in rekening worden gebracht. De Geschillencommissie oordeelt dat de consument door de creditnota van de adviseur in feite geen kosten meer maakt. Hij kan de advieskosten daarom niet als fiscale aftrekpost opgeven. De vordering wordt toegewezen.

De commissie gaat ervan uit dat de adviseur zijn afspraak met de consument nakomt en het volledige bedrag van 5.223,15 euro aan hem vergoedt.

Op 26 augustus 2022 ging de consument naar de notaris voor het passeren van de hypotheekakte. De notaris zag echter dat de woning gedeeltelijk verhuurd wordt en niet kadastraal gesplitst is. Omdat in de hypotheekakte niet was opgenomen dat de woning gedeeltelijk verhuurd wordt, ging de notaris niet akkoord met het passeren van de akte. De kredietverstrekker werd vervolgens verzocht om in te stemmen met het passeren van de akte, maar wees dit verzoek af. Het oversluiten van de hypotheek vond daarom geen doorgang.

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

(Kifid-uitspraak GC 2023-0821) De Geschillencommissie is van oordeel dat de klacht van de consument niet behandelbaar is voor zover deze gaat over de weigering van...

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0799) De consumenten hebben de adviseur opdracht gegeven tot het bemiddelen en adviseren bij het oversluiten van hun hypothecaire geldlening....

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0786) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht geschonden heeft door hen niet te informeren over de...

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

(Rechtspraak) De adviseur kan niet op papier maar wel mondeling en met getuigen hard maken wat hij met de consumenten heeft besproken. Voor de Rechtbank Oost-Brabant...

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

(Kifid-uitspraak GC 2023-0769) Het is niet aan de bank om de wensen en behoeften te inventariseren bij het aangaan van een overeenkomst. Deze werkzaamheden liggen...

Hoe luidt de opdracht?

Hoe luidt de opdracht?

HYPOTHEKEN – De consument heeft contact gezocht met zijn adviseur. Hij geeft aan zijn hypothecaire lening bij zijn geldverstrekker te willen verhogen voor...