Minister: geen reden over te gaan tot positieve registratie hypotheken

Register via Pixabay

Minister Kaag vindt positief registreren door BKR van hypotheekschulden waar geen betalingsachterstanden spelen vooralsnog niet nodig. De minister in antwoord op Kamervragen: “Het voornemen van BKR is om kredietverstrekkers de mogelijkheid te geven om nieuwe hypotheken positief te registreren. Op voorhand kan niet gezegd worden hoeveel mensen een BKR-registratie zouden krijgen omdat niet duidelijk is hoeveel kredietverstrekkers daadwerkelijk over zouden gaan tot registratie. In 2021 zijn circa 500.000 hypotheken verstrekt. In totaal hebben ruim drie miljoen huishouden een hypotheek. Op basis van het consultatiedocument van BKR kan ik niet opmaken of BKR de doelmatigheid en proportionaliteit van het voornemen heeft beoordeeld. Zelf zie ik in ieder geval op dit moment nog geen reden om over te gaan tot positieve registratie van hypotheken.”

Wetsvoorstel

Kaag verder: “BKR pleit al langere tijd voor positieve registratie van hypotheken en heeft dit eerder ook kenbaar gemaakt aan het ministerie van Financiën. Het voornemen om te consulteren over verplichte registratie van bepaalde hypotheken, is niet met de ministeries besproken. Wel heeft BKR in april jongstleden aan het ministerie van Financiën een consultatiedocument gestuurd. Het ministerie heeft zich onthouden van reactie, omdat het ministerie een wetsvoorstel in voorbereiding heeft. Het wetsvoorstel beoogt meer waarborgen voor gegevensverwerking bij kredietregistratie en regelt welke overeenkomsten moeten worden geregistreerd. In het wetsvoorstel wordt kredietregistratie een wettelijke taak, met overeenkomstige bevoegdheden voor de minister van Financiën. Ik zie op dit moment nog geen reden om hypotheken voor de eigen woning altijd te registeren. Dit element zal nadrukkelijk aan de orde komen in de consultatie van het wetsvoorstel, die ik voornemens ben begin 2023 te starten.”

 

Aantal mensen met krediet in 2022 verder gedaald

Aantal mensen met krediet in 2022 verder gedaald

In 2022 hadden 7,8 miljoen mensen een lopende lening of kredietfaciliteit, tegen acht miljoen in 2021. Dat blijkt uit de BKR Monitor 2022 van Stichting BKR. Ook...

Betalingsachterstanden hypotheken op niveau begin 2010

Betalingsachterstanden hypotheken op niveau begin 2010

Eind april dit jaar hadden ongeveer 35.000 Nederlanders een betalingsachterstand van meer dan drie maanden op hun eigenwoninghypotheek. Begin 2010 waren dat er nagenoeg...

Kabinet niet bezorgd over direct bij DUO ophalen gegevens studieschulden

Kabinet niet bezorgd over direct bij DUO ophalen gegevens studieschulden

Bij de bron (DUO) opvragen van gegevens over studieschulden, verandert volgens minister Van Engelshoven “niets aan de huidige gang van  zaken rondom het...

Gekte op woningmarkt neemt opnieuw verder toe

Gekte op woningmarkt neemt opnieuw verder toe

Het aanbod van koopwoningen is nog nooit zo laag geweest als in het tweede kwartaal van 2021 en tegelijkertijd nemen de prijzen van koopwoningen alleen maar verder...

BKR pleit voor positieve registratie eigenwoninghypotheek

BKR pleit voor positieve registratie eigenwoninghypotheek

Als eigenwoninghypotheken positief zouden worden geregistreerd, was in ongeveer een derde van de gevallen al een betalingsachterstand bij een...

Koolmees: registratietermijn BKR niet verkorten

Koolmees: registratietermijn BKR niet verkorten

Minister Koolmees ziet op dit moment geen aanleiding te vragen om verkorting van de door Stichting BKR gehanteerde registratietermijn. Dat schrijft hij in zijn antwoord...

Aantal mensen met restschuld stijgt

Aantal mensen met restschuld stijgt

Het aantal mensen met een restschuld is vorig jaar toegenomen. Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer van Stichting BKR. De stichting noemt de stijging "opvallend,...