Meenemen hypotheek niet zonder meer mogelijk

Woning verhuur via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0591) Het ‘meenemen’ van de hypothecaire geldlening bij de aanschaf van een andere woning is niet zonder meer mogelijk. De nieuwe hypothecaire financiering moet voldoen aan alle financieringsvoorwaarden. Het kan daardoor zo zijn dat een nieuwe hypothecaire geldlening die vergelijkbaar is met de reeds lopende (of oude) hypothecaire geldlening, op dat moment niet meer mogelijk is. Naar het oordeel van de Geschillencommissie is geen sprake van discriminatie of onzorgvuldig handelen door de bank. De vordering is daarom afgewezen.

De commissie: “Volgens de bank is uit de door de consument aangeleverde inkomensgegeven gebleken dat de gewenste financiering niet voldeed aan de wettelijke leennormen en daarom niet tot de mogelijkheden behoorde. De consument heeft dit op zichzelf niet bestreden, maar vindt het onredelijk dat er een nieuwe toetsmoment plaatsvindt en de bank volgens hem vanaf de pensioengerechtigde leeftijd niet meer uitgaat van inkomen uit werk of vermogen. De bank heeft dat echter bestreden en toegelicht dat zij onder andere het uitgangspunt hanteert dat de financiering de eerstkomende tien jaar betaalbaar moet zijn op basis van het huidige vaste en bestendige inkomen van de consument en dat zij daarbij rekening houdt met een mogelijk te verwachten inkomensdaling door bijvoorbeeld pensionering in die periode. De bank heeft daarbij verwezen naar door de European Banking Authority (EBA) opgestelde richtsnoeren waaruit ook blijkt dat daar rekening mee moet worden gehouden.

“De bank heeft de consument medegedeeld dat zijn inkomen – waaronder zijn pensioeninkomen – niet voldoet aan de door de bank gehanteerde acceptatiecriteria. De bank is voorts niet gehouden rekening te houden met een inkomen uit een mogelijk (vast) dienstverband waarvan de consument heeft aangegeven dat dat tot zijn mogelijkheden behoort maar waar feitelijk nog geen sprake van is. De bank heeft bovendien een bepaalde mate van contracteer- en beleidsvrijheid bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst. Het is de commissie niet gebleken dat de bank daarvan misbruik heeft gemaakt of in strijd met de wet heeft gehandeld door de consument (vooralsnog) een (nieuwe) mogelijke financiering te weigeren.”

Naar het oordeel van de commissie is er geen sprake van een verboden onderscheid naar leeftijd. De commissie: “Het wettelijk verbod is namelijk beperkt tot leeftijdsdiscriminatie bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs en strekt zich niet uit tot leeftijdsdiscriminatie bij het aanbod van goederen een diensten. Dit betekent dat het beleid van de bank niet in strijd is met de wet.”

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

De verhuisregeling is belangrijker dan ooit vanwege de gestegen hypotheekrentes, maar zorgt bij relatiebreuken nog voor veel problemen. Uit onderzoek onder de financieel...

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening...

Eigen schuld, dikke bult

Eigen schuld, dikke bult

(Kifid-uitspraak GC 2022-1117) De consumenten stellen dat hun hypotheekaanvraag door toedoen van de adviseur te laat is ingediend. Zij vorderen dat de adviseur hen...

Consument verzaakte onderzoeksplicht

Consument verzaakte onderzoeksplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-1105) De consument stelt dat ze er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld was aan leningdeel...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, Ken je vak! VVP 06-2022) Vaktermen kunnen bij consumenten makkelijk tot misverstanden leiden. Voor de adviseur reden om deze...

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1022) De consument stelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht, omdat zij de consument niet of onvoldoende...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....