Koolmees: registratietermijn BKR niet verkorten

Register via Pixabay

Minister Koolmees ziet op dit moment geen aanleiding te vragen om verkorting van de door Stichting BKR gehanteerde registratietermijn. Dat schrijft hij in zijn antwoord op Kamervragen.

Koolmees: “Ik vind het – juist in een tijd waarin consumenten financieel extra kwetsbaar zijn als gevolg van de coronacrisis – belangrijk dat het BKR een compleet beeld geeft van de betalingsverplichtingen voor kredieten die een consument heeft.”

De bewaartermijnen zijn volgens de minister ook niet bepalend voor de vraag of een krediet wordt verleend. Koolmees: “De kredietverstrekker moet beoordelen of hij het verantwoord vindt om een krediet te verstrekken en de bewaartermijn zorgt ervoor dat hij over informatie kan beschikken ten behoeve van deze beoordeling. Het is dan ook belangrijk dat een kredietverstrekker samen met een consument kijkt hoe het beste kan worden omgegaan met schulden door de coronacrisis. Veel kredietverstrekkers zijn in deze coronatijd consumenten tegemoet gekomen door bijvoorbeeld betalingsregelingen of betaalpauzes aan te bieden. Een betalingsregeling voor een consumptief krediet wordt niet bij het BKR geregistreerd als de consument bij het aangaan van de betalingsregeling nog geen bij BKR geregistreerde betalingsachterstand had.”

De bewaartermijn van persoonsgegevens is onderdeel van het wetsvoorstel kredietregistratie dat bij de minister van Financiën in voorbereiding is.

BKR ziet instroom betalingsachterstand hypotheek toenemen

BKR ziet instroom betalingsachterstand hypotheek toenemen

Stichting BKR ziet de instroom van mensen met een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op de hypotheek voor hun eigen woning sinds deze zomer toenemen....

Aantal mensen met krediet in 2022 verder gedaald

Aantal mensen met krediet in 2022 verder gedaald

In 2022 hadden 7,8 miljoen mensen een lopende lening of kredietfaciliteit, tegen acht miljoen in 2021. Dat blijkt uit de BKR Monitor 2022 van Stichting BKR. Ook...

Minister: geen reden over te gaan tot positieve registratie hypotheken

Minister: geen reden over te gaan tot positieve registratie hypotheken

Minister Kaag vindt positief registreren door BKR van hypotheekschulden waar geen betalingsachterstanden spelen vooralsnog niet nodig. De minister in antwoord op...

Huishoudens onderschatten consequenties BKR-schuld

Huishoudens onderschatten consequenties BKR-schuld

Weinig mensen zijn op de hoogte van het effect van schulden op de hypotheek. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van MUNT Hypotheken onder ruim duizend Nederlanders...

BKR-registratie blijft staan ondanks schone lei

BKR-registratie blijft staan ondanks schone lei

(Kifid-uitspraak GC 2022-0657) De consument is van mening dat zijn belang bij het kopen van een huis zwaarder weegt dan het belang van de bank bij handhaving van...

Kifid verkort BKR-registratie

Kifid verkort BKR-registratie

(Kifid-uitspraak GC 2022-0469) De consument heeft in 2002 een hypothecaire lening afgesloten bij de bank. De consument heeft de woning verkocht met een restschuld....

Betalingsachterstanden hypotheken op niveau begin 2010

Betalingsachterstanden hypotheken op niveau begin 2010

Eind april dit jaar hadden ongeveer 35.000 Nederlanders een betalingsachterstand van meer dan drie maanden op hun eigenwoninghypotheek. Begin 2010 waren dat er nagenoeg...

Kifid laat technisch juiste BKR-registratie toch ongedaan maken

Kifid laat technisch juiste BKR-registratie toch ongedaan maken

(Kifid-uitspraak GC 2022-0401) De consument heeft in 2006 samen met zijn toenmalige partner en haar zoon een hypothecaire geldlening afgesloten. De consument was,...

Kabinet niet bezorgd over direct bij DUO ophalen gegevens studieschulden

Kabinet niet bezorgd over direct bij DUO ophalen gegevens studieschulden

Bij de bron (DUO) opvragen van gegevens over studieschulden, verandert volgens minister Van Engelshoven “niets aan de huidige gang van  zaken rondom het...

Gekte op woningmarkt neemt opnieuw verder toe

Gekte op woningmarkt neemt opnieuw verder toe

Het aanbod van koopwoningen is nog nooit zo laag geweest als in het tweede kwartaal van 2021 en tegelijkertijd nemen de prijzen van koopwoningen alleen maar verder...