Klacht te laat ingediend

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te beginnen bij Kifid. Uit de stukken blijkt echter dat de adviseur kort daarvoor, op 19 januari 2022, een dienstenwijzer heeft toegestuurd aan de consumenten, omdat zij informatie wensten te ontvangen over de interne klachtprocedure van de adviseur. In die dienstenwijzer wordt gewezen op het bestaan van Kifid. De Geschillencommissie oordeelt dan ook dat de consumenten in ieder geval kort na ontvangst van de dienstenwijzer op 19 januari 2022 op de hoogte waren van het bestaan van Kifid. De consumenten hebben daardoor niet binnen een redelijke termijn hun klacht bij Kifid ingediend. De klacht is op grond van het reglement van de Geschillencommissie niet behandelbaar.

De redelijke termijn waarbinnen de klacht kan worden ingediend nadat de consumenten op de hoogte waren van het bestaan van Kifid is in beginsel één jaar.

De consumenten vorderden een schadevergoeding van 110.000 euro.

De consumenten stellen dat de hypothecaire geldlening bij Centraal Beheer niet is rondgekomen doordat de adviseur is tekortgeschoten in zijn dienstverlening. Centraal Beheer zou niet naar pensioengegevens hebben gevraagd indien de financiering rond zou zijn geweest voordat consument 1 57 jaar werd. De adviseur had volgens consumenten moeten bewaken dat de hypothecaire geldlening rond was voordat consument 1 57 jaar werd.

Bij Centraal Beheer zouden de hypotheeklasten volgens consumenten lager zijn dan bij de huidige hypothecaire geldlening. Consumenten vorderen het verschil, te weten een bedrag van 10.000 euro, als schadevergoeding. Daarnaast zouden de consumenten bij Centraal Beheer een vrije bestedingsruimte hebben van een bedrag van 100.000 euro.

 

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

(Kifid-uitspraak GC 2023-0821) De Geschillencommissie is van oordeel dat de klacht van de consument niet behandelbaar is voor zover deze gaat over de weigering van...

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0799) De consumenten hebben de adviseur opdracht gegeven tot het bemiddelen en adviseren bij het oversluiten van hun hypothecaire geldlening....

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0786) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht geschonden heeft door hen niet te informeren over de...

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

(Kifid-uitspraak GC 2023-0769) Het is niet aan de bank om de wensen en behoeften te inventariseren bij het aangaan van een overeenkomst. Deze werkzaamheden liggen...

Hoe luidt de opdracht?

Hoe luidt de opdracht?

HYPOTHEKEN – De consument heeft contact gezocht met zijn adviseur. Hij geeft aan zijn hypothecaire lening bij zijn geldverstrekker te willen verhogen voor...

Geen tegenvordering

Geen tegenvordering

HYPOTHEKEN – Het kan verleidelijk zijn. De klant stelt de adviseur aan-sprakelijk en gaat naar Kifid, maar de adviseur heeft eigenlijk ook nog wel een appeltje...

Meer over