Kifid verkort BKR-registratie

Register via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0469) De consument heeft in 2002 een hypothecaire lening afgesloten bij de bank. De consument heeft de woning verkocht met een restschuld. Deze restschuld is geregistreerd in het CKI van Stichting BKR. De consument is met de bank overeengekomen dat zij een bedrag van 12.000 euro ter finale kwijting zou betalen. Dit heeft de consument gedaan. Hierdoor is de lening in het CKI van Stichting BKR de achterstandscodering A met bijzonderheidscodering 3 geregistreerd. De consument betwist de juridische juistheid van deze registraties niet, maar verzoekt de bank om een belangenafweging. De bank heeft deze belangenafweging gemaakt en in het nadeel van de consument geoordeeld. De Geschillencommissie komt tot de conclusie dat de belangenafweging in het voordeel van de consument uitvalt. De commissie ziet voldoende aanleiding om de duur van de registraties te verkorten met een jaar. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

Abstract

De commissie “begrijpt de argumenten van de bank, maar ziet ook dat de argumenten van de bank abstract blijven en niet of nauwelijks ingaan op de persoonlijke omstandigheden van de consument die het mogelijk zouden kunnen maken dat de belangenafweging in haar voordeel zou kunnen uitvallen.

“Hoewel financiering van een huis op zich niet hoeft te leiden tot een belangenafweging in het voordeel van de consument en een bewaartermijn van vijf jaar op zichzelf proportioneel is, ziet de commissie in dit specifieke geval persoonlijke omstandigheden die maken dat de belangenafweging in het voordeel van de consument moet uitvallen. Hiermee doelt de commissie op de situatie van de consument in het geheel, namelijk dat het moeilijk is voor de consument om vanwege de handicap van haar zoon een geschikte huurwoning te vinden, wat blijkt uit de onbetwiste stelling van de consument dat zij in de afgelopen paar jaar meerdere keren heeft moeten verhuizen, de actieve houding van de consument richting de bank in de periode 2015 tot en met 2018, het feit dat de inkomenssituatie stabiel is en er geen nieuwe schulden zijn ontstaan, en de duur van de registraties (inmiddels bijna vier jaar). (…) De consument heeft hard gewerkt om uit de schuldensituatie te komen waar zij in zat na de scheiding van haar ex-man in 2015. Uit de bewijzen die de consument heeft overgelegd blijkt ook dat zij de afbetaling uit eigen middelen heeft betaald.

“Deze belangen van de consument maken los van elkaar niet dat de belangenafweging in het voordeel van de consument zou uitvallen, maar gezamenlijk genomen zorgen deze belangen ervoor dat de belangen van de consument in dit individuele geval opwegen tegen de belangen van de bank en andere kredietverschaffers om de registraties te handhaven. Daarbij komt dat de registratie inmiddels nagenoeg vier jaar heeft geduurd en een verkorting van de bewaarperiode van vijf jaar met een jaar naar het oordeel van de commissie in dit geval redelijk is."

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Klacht te laat ingediend

Klacht te laat ingediend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te...

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0621) De consumenten klagen over het aanvraagproces voor een hypothecaire geldlening. Deze aanvraag is uiteindelijk afgewezen, waardoor...

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0595) De Geschillencommissie beslist dat de hypotheekadviseur een bedrag van 1.797,50 euro aan de consument vergoedt. De consument heeft...

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0596) In 2022 hebben de consumenten Obvion gevraagd om de meeneem-regeling toe te passen. Obvion heeft dit verzoek afgewezen. De Geschillencommissie...

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

(Kifid-uitspraak GC 2023-0567) Een hypotheekadviseur verzuimde door te vragen toen klanten uit zichzelf vertelden dat zij een woning in Spanje hebben. De Geschillencommissie:...