Kifid laat opleiding klant meespelen in zorgvuldigheid die adviseur moet betrachten

Hoog laag via Pixabay

De Geschillencommissie maakt bij het beoordelen van de vraag of een adviseur de zorgplicht heeft gschonden onderscheid naar de mate van opleiding van de consument(en). De commissie is in uitspraak GC 2022-0743 van oordeel dat “de berekening (595.000 euro min – 295.000 euro plus 200.000 euro is 100.000 euro) eenvoudig te volgen is. Het had de consumenten dus kunnen opvallen dat de adviseur het bedrag van de lening die zij korter dan een jaar daarvoor afsloten, vergat te noemen. Daarbij wordt overwogen dat de consumenten hoog opgeleid zijn. Zij zijn weliswaar geen deskundigen op het gebied van hypothecaire geldleningen, maar het speelt wel mee in de zorgvuldigheid die de adviseur moest betrachten en dus in de vraag of de adviseur zijn zorgplicht geschonden heeft.

“De consumenten hebben gesteld dat de adviseur zich had moeten herinneren dat de consumenten minder dan een jaar geleden het leningdeel van 70.000 euro afgesloten hadden, maar dat geldt in mindere mate voor de adviseur en meer voor de consumenten. Het gaat immers om de lening van de consumenten en de adviseur heeft veel klanten die hij bijstaat bij het aanvragen van leningen. De consumenten beschikten bovendien over het jaaroverzicht van hun hypothecaire geldlening. Van hen kon worden verwacht dat zij, als hoog opgeleide consumenten die doende waren met de aankoop van een woning en een begroting van alle kosten, zouden nagaan wat de totale hoogte van de bestaande hypothecaire geldlening was.

De consumenten hebben in oktober 2019 hun hypothecaire geldlening verhoogd met een bedrag van 70.000 euro. Zij zijn daarvoor destijds bijgestaan door de adviseur. Medio 2020 hebben de consumenten een nieuwe woning gekocht en de adviseur weer ingeschakeld voor advies en bemiddeling voor een nieuwe hypothecaire geldlening. Na de verkoop van hun oude woning, hebben de consumenten in een WhatsApp-gesprek aan de adviseur gevraagd hoeveel geld zij zouden ontvangen na de verkoop van de oude woning, in verband met hun begroting voor de verbouwing van de nieuwe woning. De adviseur heeft toen een bedrag genoemd. De consumenten hebben hem twee dagen later gebeld omdat zij niet konden volgen hoe de adviseur tot dat bedrag gekomen was. Hij heeft toen het bedrag bevestigd. Op dat moment bleek dat de adviseur op vakantie was en in de auto zat. Een half jaar later ontvingen de consumenten de nota van afrekening en toen bleek dat zij een fors lager bedrag ontvingen. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur, gelet op de omstandigheden, zijn zorgplicht niet heeft geschonden toen hij foutieve informatie gaf. De vordering van de consumenten wordt afgewezen. Wel is de adviseur gehouden zijn toezegging tot het voldoen van de taxatiekosten na te komen.

Vakantie

De commissie weegt verder mee dat de consumenten de adviseur belden in zijn vakantie, terwijl hij voor vervanging had gezorgd. De commissie: “Toen de consumenten de adviseur op 18 augustus 2020 belden, bleek dat de adviseur op vakantie was en in de auto zat. De adviseur heeft gesteld dat hij ook ten tijde van het WhatsAppgesprek van 16 augustus 2020 al op vakantie was en de berekening toen uit het hoofd gemaakt had.

“De consumenten hebben tijdens de hoorzitting gesteld dat zij niet meer wisten wanneer de adviseur precies op vakantie was, omdat zij zelf kort daarvoor op vakantie waren. Dat is aannemelijk, maar neemt niet weg dat zij wisten dat de adviseur voor zijn vakantie voor vervanging had gezorgd en dat zij in elk geval vanaf het telefoongesprek op 18 augustus 2020 wisten dat de adviseur op vakantie was.”

Onduidelijkheid over meerwerk breekt adviseur op

Onduidelijkheid over meerwerk breekt adviseur op

(Kifid-uitspraak GC 2022-0251) De Geschillencommissie is van oordeel dat onvoldoende is gesteld of gebleken dat de extra kosten vanwege meerwerk terecht en op een...

Bank mocht aangifte IB opvragen bij gedeeltelijke wijziging hypotheek

Bank mocht aangifte IB opvragen bij gedeeltelijke wijziging hypotheek

(Kifid-uitspraak GC 2022-0218) De consumenten stellen dat de bank ten onrechte om een aangifte inkomstenbelasting 2020 gevraagd. Deze is volgens consumenten bij...

Kifid laat bank CKI bijzonderheidscode 3 verwijderen

Kifid laat bank CKI bijzonderheidscode 3 verwijderen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0198) De consument heeft in het verleden een betaalrekening afgesloten. De consument maakt bezwaar tegen de bijzonderheidscodes A, 2 en...

AFM gelooft niet in checklist nazorg

AFM gelooft niet in checklist nazorg

(Uit VVP 01-2022) De AFM gaf eind vorig jaar haar interpretatie van het wft-verschil tussen informeren en adviseren. Maar opmerkelijk was vooral de nadere duiding...

Verhogen orv past niet bij wens tot lastenverlichting

Verhogen orv past niet bij wens tot lastenverlichting

(Kifid-uitspraak GC 2022-0153) Volgens de consument heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden door bij het oversluiten van de hypotheek niet zorg te dragen voor...

Bank rekende ten onrechte kosten voor inkomenstoets bij extra aflossing

Bank rekende ten onrechte kosten voor inkomenstoets bij extra aflossing

(Kifid-uitspraak GC 2022-0146) De consument heeft een spaarhypotheek bij ABN Amro met daaraan gekoppeld een levensverzekering. De consument wenst een extra aflossing...

Te laat uitbrengen nieuw renteaanbod niet netjes maar ook niet altijd probleem

Te laat uitbrengen nieuw renteaanbod niet netjes maar ook niet altijd probleem

Dat een geldverstrekker het nieuwe renteaanbod te laat doet, hoeft voor hem niet altijd consequenties te hebben. De Geschillencommissie Kifid in uitspraak GC 2022-0142:...

Maatwerklening of niet?

Maatwerklening of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2022-0142) Partijen verschillen van standpunt ten aanzien van de vraag of de lening van de consument als maatwerklening of als reguliere woninghypotheek...

Te laat voorleggen adviesrapport kost adviseur deel honorarium

Te laat voorleggen adviesrapport kost adviseur deel honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0139) De consumenten stellen dat het oorspronkelijk adviesrapport te laat is opgesteld en zij vorderen terugbetaling van de gemaakte advieskosten....

Op adviseur rust verzwaarde motiveringsplicht

Op adviseur rust verzwaarde motiveringsplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-0129) Het ligt op de weg van de bank om het adviesdossier en de gespreksverslagen, die zich in haar domein bevinden, te bewaren voor ten...