Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0621) De consumenten klagen over het aanvraagproces voor een hypothecaire geldlening. Deze aanvraag is uiteindelijk afgewezen, waardoor het tussen partijen niet tot een overeenkomst is gekomen. Het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bepaalt dat een klacht slechts behandelbaar is in het geval dat de consumenten een financiële dienst van de bank afnemen. Nu er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, nemen de consumenten ook geen financiële dienst af van de bank. De klacht is daarom niet behandelbaar. Ten overvloede overweegt de Geschillencommissie dat de klacht ook inhoudelijk ongegrond zou zijn geweest.

De commissie: “Anders dan de consumenten, meent de commissie dat de bank wel met hen heeft meegedacht en zich ook coulant jegens hen heeft opgesteld door de geldigheidsduur van het renteaanbod tot twee keer toe te verlengen. Uit het dossier blijkt dat de bank, hoewel het renteaanbod op 16 juni 2022 verliep, dit eerst tot 15 augustus 2022 en later tot 1 september 2022 heeft verlengd. Het feit dat de consumenten de door de bank gevraagde stukken niet binnen de door de bank gestelde termijn konden aanleveren, ligt binnen hun risicosfeer.

“Naar het oordeel van de commissie blijkt uit de zin ‘Het renteaanbod zou geldig zijn tot en met 16 juni, deze is reeds verlengd tot 01-09-2022.’ voldoende duidelijk dat er sprake was van een ‘harde datum’ zeker gelet op de omstandigheid dat de geldigheidsduur al was verlengd. De bank heeft de consumenten op 22 augustus 2022 nog een keer in de gelegenheid gesteld hun aanvraag te onderbouwen. Vaststaat dat de bank daarbij een duidelijk voorbehoud heeft gemaakt. Van een toezegging is niet gebleken zodat de consumenten er niet gerechtvaardigd op mochten vertrouwen dat de bank een lening zou verstrekken.”

 

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

(Kifid-uitspraak GC 2023-0821) De Geschillencommissie is van oordeel dat de klacht van de consument niet behandelbaar is voor zover deze gaat over de weigering van...

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0799) De consumenten hebben de adviseur opdracht gegeven tot het bemiddelen en adviseren bij het oversluiten van hun hypothecaire geldlening....

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0786) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht geschonden heeft door hen niet te informeren over de...

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

(Kifid-uitspraak GC 2023-0769) Het is niet aan de bank om de wensen en behoeften te inventariseren bij het aangaan van een overeenkomst. Deze werkzaamheden liggen...

Hoe luidt de opdracht?

Hoe luidt de opdracht?

HYPOTHEKEN – De consument heeft contact gezocht met zijn adviseur. Hij geeft aan zijn hypothecaire lening bij zijn geldverstrekker te willen verhogen voor...

Geen tegenvordering

Geen tegenvordering

HYPOTHEKEN – Het kan verleidelijk zijn. De klant stelt de adviseur aan-sprakelijk en gaat naar Kifid, maar de adviseur heeft eigenlijk ook nog wel een appeltje...

Meer over