Kadaster legt 'zoeken op naam' aan banden

Register via Pixabay

Het zoeken op objectadres in het Kadaster blijft voor alle gebruikers mogelijk zoals het nu is. Om misbruik tegen te gaan, wordt het zoeken op naam bemoeilijkt. De maatregelen volgen op het datalek waarover RTL Nieuws op 28 augustus publiceerde

Het Kadaster: "Midden oktober 2023 beperken we binnen Kadaster-on-line ‘zoeken op naam’ tot vijf beroepsgroepen: notarissen, deurwaarders, makelaars, financiële ondernemingen, overheidsorganisaties. Voor deze beroepsgroepen is ‘zoeken op naam’ noodzakelijk voor hun beroepsuitoefening. Andere gebruikers kunnen met een individuele aanvraagprocedure per dossier toegang aanvragen tot deze functie. We beoordelen per aanvraag of er een gerechtvaardigd belang is.

"Wij zijn bereid om per 15 oktober 2023 de mogelijkheid van tijdelijke afscherming van persoonsgegevens uit te breiden voor personen met concrete dreiging en/of personen uit bepaalde vastgelegde beroepsgroepen zoals journalisten, rechters en advocaten waarbij dreiging waarschijnlijk is.

"Per begin 2024 verplichten we het  inloggen met eHerkenning voor Kadaster-on-line.

"Op korte termijn versterken en breiden we de huidige logging, monitoring en vastlegging van bevragingen door gebruikers in de registers van het Kadaster verder uit."

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2021-0778) De adviseur heeft de privacy van de consumenten geschonden doordat hij na de beëindiging van de adviesovereenkomst contact heeft...

Banken pleiten voor balans tussen eigenaar en gebruiker van data

Banken pleiten voor balans tussen eigenaar en gebruiker van data

De NVB vindt dat voor een juiste balans tussen de verschillende partijen in de data-economie – de datagebruikers en -eigenaren – een nieuw wettelijk...