Kabinet niet bezorgd over direct bij DUO ophalen gegevens studieschulden

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

Bij de bron (DUO) opvragen van gegevens over studieschulden, verandert volgens minister Van Engelshoven “niets aan de huidige gang van  zaken rondom het aanvragen van een hypotheek. De (oud-)student is al verplicht om bij een hypotheekaanvraag eventuele studieschulden op te geven. Deze gegevens kunnen nu ook via een app direct bij de kredietverstrekker worden aangeleverd. Een aantal kredietverstrekkers biedt hun klanten deze mogelijkheid. Een kredietverstrekker kan eisen stellen aan hoe bepaalde gegevens aangeleverd moeten worden. Bijvoorbeeld omdat hiermee de kosten voor het aanvraagproces lager worden. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat kredietverstrekkers eisen dat (oud-)studenten de gegevens over studieschulden alleen via de app van Hypotheek Data Netwerk (HDN) aan kunnen leveren”.

Geen BKR-registratie

De minister verder in haar antwoord op Kamervragen: “Studieschulden worden ook niet op een  andere manier geregistreerd dan voorheen. Het komt daarom niet overeen met een BKR-registratie. (…) Het bijhouden van de studieschulden door DUO en een persoonlijk inzicht bieden is een wezenlijk andere situatie dan een registratie bij bijvoorbeeld het Bureau  Krediet Registratie. Het kabinet gaat niet over tot een BKR-registratie voor studieschulden.”

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Aanvulling Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek

Aanvulling Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek

Met een brief informeert de AFM de sector over een aanvulling van de leidraad ‘Vergoeding vervroegde aflossing van de hypotheek’. In deze Leidraad uit...

Minder hypotheek met mobiliteitsbudget

Minder hypotheek met mobiliteitsbudget

Ondanks dat het mobiliteitsbudget een vaste looncomponent is en wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, willen geldverstrekkers het volgens Frits Hypotheken...

Aantal mensen met krediet in 2022 verder gedaald

Aantal mensen met krediet in 2022 verder gedaald

In 2022 hadden 7,8 miljoen mensen een lopende lening of kredietfaciliteit, tegen acht miljoen in 2021. Dat blijkt uit de BKR Monitor 2022 van Stichting BKR. Ook...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

De verhuisregeling is belangrijker dan ooit vanwege de gestegen hypotheekrentes, maar zorgt bij relatiebreuken nog voor veel problemen. Uit onderzoek onder de financieel...

Frits: “Beleid DUO beperkt hypotheekmogelijkheden”

Frits: “Beleid DUO beperkt hypotheekmogelijkheden”

DUO maakt het voor oud-studenten moeilijker om een hypotheek te krijgen, stelt hypotheekadviseur Frits. Het gaat naar schatting om zo’n 150.000 studenten van...

Huidige leennorm gaat niet veranderen

Huidige leennorm gaat niet veranderen

(Hergen Dutrieux, Viisi, in VVP 06-2022) Het is een mooi idee om vanaf 2024 de leennormen voor hypotheken te differentiëren. Maar als minister De Jonge niet...

Minister: geen reden over te gaan tot positieve registratie hypotheken

Minister: geen reden over te gaan tot positieve registratie hypotheken

Minister Kaag vindt positief registreren door BKR van hypotheekschulden waar geen betalingsachterstanden spelen vooralsnog niet nodig. De minister in antwoord op...

Explosieve stijging in aantal meegenomen hypotheken in 2022

Explosieve stijging in aantal meegenomen hypotheken in 2022

In plaats van het afsluiten van een nieuwe lening, hebben mensen bij een verhuizing in 2022 massaal gekozen voor het meenemen van hun hypotheek. Aldus MUNT Hypotheken...