"Hypotheekrente weer aan het dalen"

Huis te koop (aangekocht) 2018 TB

Na een forse stijging van de hypotheekrente sinds oktober vorig jaar, is de hypotheekrente nu weer aan het dalen. De kapitaalmarktrente daalde al vanaf juni en met een drie weken gingen begin juli de eerste geldverstrekkers voorzichtig over tot het verlagen van hun rentetarieven. De laatste vier weken daalt de hypotheekrente zelfs al weer wat sneller. Bijna alle 40 actieve aanbieders hebben de afgelopen twee weken hun rentes aangepast, waarbij verlagingen over het algemeen uiteenlopen van 0,05% tot 0,20% per keer, zo blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop.


Het tempo waarmee de hypotheekrente dit jaar is opgelopen is ongekend. Hoewel de daling de laatste weken vergeleken met eerdere perioden relatief snel gaat, blijft deze toch wel achter bij de snelheid van de verhogingen eerder dit jaar.

Volgens de Hypotheekshop is er altijd al wel een herkenbaar seizoenspatroon geweest. Jaarlijks verlagen vooral de grootbanken rond de Open Huizen Dag begin april de hypotheekrente. Medio juni voeren geldverstrekkers verhogingen door om alle hypotheekaanvragen te kunnen verwerken voordat de zomervakantie begint. Begin augustus vindt over het algemeen de grootste daling in het jaar plaats als het naseizoen van start gaat. Medio november volgen dan renteverhogingen om het jaar rustig af te kunnen sluiten. Uiteraard bepalen de situatie en omstandigheden in een jaar in hoeverre deze cyclus daadwerkelijk wordt doorlopen. Dit jaar geldt deze rentewijsheid (‘Volgt de hypotheekrente de cyclus, dan stijgt deze in juni en daalt in augustus’) in elk geval wel, aldus de Hypotheekshop.Toename hypotheekaanvragen van zelfstandigen

Toename hypotheekaanvragen van zelfstandigen

De Hypotheekshop ziet een toename van het aantal hypotheekaanvragen van zelfstandigen. De adviesketen: “Veel ondernemers hebben door de coronamaatregelen in...

Doorstromers zetten de rente langer vast dan starters

Doorstromers zetten de rente langer vast dan starters

"Starters kiezen in de regel voor 10 jaar vast, terwijl doorstromers ook vaak voor 20 jaar vast opteren. Dit verschil heeft mogelijk te maken met de maximale leencapaciteit,...

"Adviseurs content met afhandeling hypotheekaanvragen"

"Adviseurs content met afhandeling hypotheekaanvragen"

Adviseurs zijn tevreden over de afhandeling van hypotheekaanvragen. Hypotheekdossiers met een (kleine) afwijking van de standaardregels zorgen nog wel eens voor...

Ondanks onrust verlagen banken rentetarieven

Ondanks onrust verlagen banken rentetarieven

Alle onrust rond de banken ten spijt, gingen nagenoeg alle geldverstrekkers deze week over tot het verlagen van hun rentetarieven. Daaronder op Lloyds Bank na ook...

Hypotheekshop pleit voor doorgeefhypotheek

Hypotheekshop pleit voor doorgeefhypotheek

"Gezien de demografische ontwikkelingen en het feit dat mensen die in scheiding liggen niet altijd hun hypotheekrente kunnen meenemen, zou er de komende jaren wel...

Verschil in leenbedrag tussen doorstromers met en zonder meeneemhypotheek wordt groter

Verschil in leenbedrag tussen doorstromers met en zonder meeneemhypotheek wordt groter

De maand februari noteerde 31.000 hypotheekaanvragen (via HDN) en daarmee kwam de teller voor het eerst in vier maanden weer boven de grens van 30.000 aanvragen...

Meeneemhypotheek schudt hypotheeklandschap op

Meeneemhypotheek schudt hypotheeklandschap op

De toename van het percentage hypotheekaanvragen is voor een groot deel te verklaren door de meeneemhypotheek, aldus De Hypotheekshop. In de helft van alle aanvragen...

Omslag op woningmarkt zorgt voor versnellingen binnen sector

Omslag op woningmarkt zorgt voor versnellingen binnen sector

Veel geldverstrekkers zetten momenteel stappen om te komen tot een betere dienstverlening en samenwerking met hun adviseurs, ziet De Hypotheekshop. De adviesketen:...

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Hypotheekadviseurs krijgen naast hun fee ook nog afsluitprovisie. Dat denkt 52,3 procent van de respondenten in onderzoek van De Hypotheekshop naar misverstanden...

Geldverstrekkers verlagen hypotheekrente fors

Geldverstrekkers verlagen hypotheekrente fors

Vorige week verlaagden bijna alle actieve geldverstrekkers hun hypotheekrentes en gingen met name de hypotheekrentes met NHG fors omlaag. Aldus De Hypotheekshop....