Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dient
hij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten te vergoeden.

Volgens de consumenten heeft de adviseur hen een te rooskleurige financieringsopzet voorgespiegeld en hebben zij daardoor te maken met veel hogere lasten. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur tekortgeschoten is richting de consumenten, maar dat de tekortkoming geen verband houdt met de vermeende schade van de consumenten. Wel hebben de consumenten recht op vergoeding van de advies- en bemiddelingskosten die bij hen in rekening gebracht zijn.

Voor de commissie is "ten eerste komen vast te staan dat de adviseur de consumenten op 28 april 2022 ervan verzekerd heeft dat zij 509.000 euro konden lenen en de studieschuld daarbij niet hoefden af te lossen. Verder staat vast dat op 15 mei 2022 bleek dat de adviseur een onjuist inkomen gehanteerd had en dat als gevolg daarvan de consumenten toch een deel van de studieschuld moesten aflossen. De consumenten hebben gesteld dat hierna nog tweemaal de studieschuld verder afgelost moest worden volgens de adviseur, omdat anders de geldverstrekker de financiering niet zou verstrekken. Uiteindelijk is de studieschuld volledig afgelost.

"Dat aan de cijfers van 28 april 2022 meerdere fouten ten grondslag zouden liggen, heeft de adviseur niet weersproken en de consumenten hebben voldoende naar voren gebracht om dit aannemelijk te maken. Voor de commissie staat dan ook vast dat de adviseur in de berekening van 28 april 2022 tekortgeschoten is jegens de consumenten. Hij heeft inderdaad de consumenten ervan overtuigd dat een te rooskleurig beeld haalbaar was en dat beeld is gebaseerd op meerdere fouten."

Kifid behandelt alleen klachten over advieskantoor in zijn geheel

Over de klacht over de Beroepscode Erkend Hypotheekadviseur kan de commissie geen oordeel geven. De commissie: "De consumenten hebben bovendien een klacht ingediend over het naleven van de Beroepscode Erkend Hypotheekadviseur door twee van de drie hypotheekadviseurs waarmee zij contact gehad hebben. De commissie behandelt echter alleen klachten over de adviseur, dus het advieskantoor in zijn geheel. Tuchtklachten over individuele adviseurs behandelt zij niet."

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Klacht te laat ingediend

Klacht te laat ingediend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te...

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0621) De consumenten klagen over het aanvraagproces voor een hypothecaire geldlening. Deze aanvraag is uiteindelijk afgewezen, waardoor...

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0595) De Geschillencommissie beslist dat de hypotheekadviseur een bedrag van 1.797,50 euro aan de consument vergoedt. De consument heeft...

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0596) In 2022 hebben de consumenten Obvion gevraagd om de meeneem-regeling toe te passen. Obvion heeft dit verzoek afgewezen. De Geschillencommissie...

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

(Kifid-uitspraak GC 2023-0567) Een hypotheekadviseur verzuimde door te vragen toen klanten uit zichzelf vertelden dat zij een woning in Spanje hebben. De Geschillencommissie:...

Mogelijkheid bouwdepot ten onrechte niet meegenomen in advies

Mogelijkheid bouwdepot ten onrechte niet meegenomen in advies

(Kifid-uitspraak GC 2023-0574) De consumenten klagen over het feit dat zij in 2015 geen bouwdepot hebben gekregen bij hun hypothecaire geldlening. Zij menen hierdoor...