Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Huis te koop pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven de omstandigheden naar maatstaven ven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit onderdeel van de vordering wordt toegewezen.

De commissie: “Hoewel de consumenten langere tijd achterliepen met de betaling van de termijnen aan Obvion, komen de consumenten de afgelopen drie jaar hun verplichtingen jegens Obvion gewoon na. Kennelijk hebben die betalingsachterstanden Obvion destijds niet tot de opeising van de geldlening gebracht. Het beroep op die betalingsachterstanden ter onderbouwing van de in het vooruitzicht gestelde opeising, hoewel de consumenten hun betalingsverplichtingen weer nakomen, komt de commissie gezocht voor.

“In het midden kan blijven of consumenten in dit geval het huurbeding in de voorwaarden van Obvion overtreden hebben doordat zij kamers in de woning aan derden ter beschikking stellen. Het betreffende huurbeding is op dat punt niet geheel helder. Echter, zelfs als dat zo zou zijn, oordeelt de commissie dat het inroepen door Obvion van het huurbeding jegens consumenten in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Consumenten zijn dankzij de huurinkomsten in staat Obvion te betalen. Daarbij is het risico dat Obvion door de kamerverhuur loopt gering. De consumenten stellen  Obvion heeft dit onvoldoende betwist- dat het gaat om tijdelijke verhuur via Airbnb of aan personen die voor studie tijdelijk woonruimte nodig hebben. Vast staat ook dat consument 2 in de woning woont, zodat het beheer ervan dagelijks kan plaatsvinden. Daarom ook vindt de commissie het argument dat consument 1 niet in de woning woont onvoldoende overtuigend.”

De commissie beslist dat Obvion moet dulden dat de huidige kamerbewoners blijven huren tot zij hun studies hebben afgerond; dat Obvion moet toestaan dat de consumenten na het vertrek van de huidige kamerbewoners nieuwe huurders in die kamers huisvest door middel van een huurcontract via Airbnb of een taleninstituut voor maximaal vier maanden per student; dat Obvion de geldlening niet mag opeisen en de woning niet gedwongen mag verkopen op de grond dat de consumenten kamers in de woning tijdelijk verhuren en dat consument 1 niet meer in de woning maar elders woont; wijst het meer of anders gevorderde af.

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Klacht te laat ingediend

Klacht te laat ingediend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te...

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0621) De consumenten klagen over het aanvraagproces voor een hypothecaire geldlening. Deze aanvraag is uiteindelijk afgewezen, waardoor...

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0595) De Geschillencommissie beslist dat de hypotheekadviseur een bedrag van 1.797,50 euro aan de consument vergoedt. De consument heeft...

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0596) In 2022 hebben de consumenten Obvion gevraagd om de meeneem-regeling toe te passen. Obvion heeft dit verzoek afgewezen. De Geschillencommissie...

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

(Kifid-uitspraak GC 2023-0567) Een hypotheekadviseur verzuimde door te vragen toen klanten uit zichzelf vertelden dat zij een woning in Spanje hebben. De Geschillencommissie:...