Gemiddelde hypotheekrente stijgt weer

Menno Luiten 2021

De gemiddelde hypotheekrente laat voor het eerst sinds begin januari weer een lichte stijging zien. Volgens De Hypotheker is dit het gevolg van het recente besluit van de ECB om de rente met 0,5 procentpunt naar 2,5 procent te verhogen om de hoge inflatie te beteugelen. De hypotheekrentes van verschillende rentevaste periodes kruipen inmiddels steeds dichter naar elkaar toe.  Voor huizenkopers kan het hierdoor toch gunstiger zijn te kiezen voor een iets hogere rente, om langer verzekerd te zijn van stabiele maandlasten.

De gemiddelde hypotheekrente is in het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Voor alle rentes geldt dat ze sinds januari 2022 met ongeveer 3 procentpunt zijn gestegen. De gemiddelde 10-jaarsrente bij 100 procent marktwaarde staat op dit moment op 4,56 procent en is het sterkst gestegen (+3,05 procentpunt) ten opzichte van begin januari 2022. Ook bij de gemiddelde hypotheekrente met NHG laat de rentevaste periode van 10 jaar de grootste stijging zien (+2,93 procentpunt). De gemiddelde hypotheekrentes van de verschillende rentevaste periodes liggen op dit moment - met name bij rentevaste periodes bij 100 procent marktwaarde - historisch dicht bij elkaar. Zo bedroeg het verschil tussen de gemiddelde 20- en 30-jaars rente zonder NHG per 1 januari 2021 nog 0,28 procentpunt, begin 2022 was dit 0,19 procentpunt en op 1 januari 2023 was dit nog slechts 0,10 procentpunt. Het verschil is nu nog kleiner geworden. Bij de rentevaste periodes met NHG is dit verschil iets groter, maar door de jaren heen eveneens flink afgenomen.

De Hypotheker verwacht op korte termijn een gelijkblijvend tot licht opwaarts niveau van de lange hypotheekrente. Op langere termijn zijn de ontwikkelingen lastiger te voorspellen, zegt commercieel directeur Menno Luiten: “We verwachten dat de variabele rente door de renteverhogingen van de ECB verder zal stijgen; voor de langere rentevaste periodes zijn de vooruitzichten onzekerder. Dit is onder meer afhankelijk van de kapitaalmarktrentes, die vooralsnog een grillig verloop laten zien. Daarnaast is de inflatie nu nog hoog, maar kunnen prijsstijgingen door de groeivertraging op den duur worden getemperd. Dit kan ertoe leiden dat de ECB er tegen het einde van het jaar voor kiest de rente weer te verlagen en de stijging van de hypotheekrente uiteindelijk weer zal afvlakken.”

De Hypotheker: "Overheid moet regie naar zich toetrekken"

De Hypotheker: "Overheid moet regie naar zich toetrekken"

Bijna driekwart van de oriënteerders op de woiningmarkt geeft aan dat er te weinig woningaanbod beschikbaar is in de prijsklasse van hun voorkeur. Voor tachtig...

De Hypotheker: "Steeds meer jonge huizenkopers"

De Hypotheker: "Steeds meer jonge huizenkopers"

In het derde kwartaal van 2023 steeg het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning met 13 procent.  In de categorie huizenkopers tot 35 jaar is sprake...

Nederlanders nog vaak onbekend met financiële gevolgen relatiebreuk

Nederlanders nog vaak onbekend met financiële gevolgen relatiebreuk

Een derde van de Nederlanders die te maken heeft gehad met een relatiebreuk was er vooraf onvoldoende van op de hoogte tot welke financiële gevolgen dit kan...

De Hypotheker: woningmarkt herstelt zich

De Hypotheker: woningmarkt herstelt zich

De woningmarkt is zich geleidelijk aan het herstellen, aldus De Hypotheker. Na veertien opeen volgende maanden van dalingen is het gemiddelde hypotheekbedrag in...

Menno Luiten nieuwe directeur MUNT Hypotheken

Menno Luiten nieuwe directeur MUNT Hypotheken

Menno Luiten (50) wordt per 1 september 2023 de nieuwe directeur van hypotheekverstrekker MUNT Hypotheken. Hij wordt verantwoordelijk voor de verdere groei en de...

Jonge huizenkopers profiteren van herstel op huizenmarkt

Jonge huizenkopers profiteren van herstel op huizenmarkt

Doordat het woningaanbod in de afgelopen maanden is toegenomen en starters minder last hebben van concurrentie van beleggers hebben zij steeds meer kans op een betaalbare...

"In tweede helft 2023 daling langlopende hypotheekrentes in vooruitzicht"

"In tweede helft 2023 daling langlopende hypotheekrentes in vooruitzicht"

De gemiddelde hypotheekrente is in de eerste vijf maanden van 2023 gestabiliseerd en gaat naar verwachting tegen het einde van dit jaar zelfs dalen. Tegelijkertijd...

Interesse verduurzaming woning groeit ondanks gestegen hypotheekrente

Interesse verduurzaming woning groeit ondanks gestegen hypotheekrente

Uit eigen data van De Hypotheker blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen voor woningverbetering - waaronder het verbouwen of verduurzamen van de woning - in het...

Positie starters op woningmarkt stabiel

Positie starters op woningmarkt stabiel

In de afgelopen twaalf maanden is de positie van starters - ondanks de flink gestegen hypotheekrente - per saldo redelijk stabiel gebleven door dalende huizenprijzen,...

De Hypotheker ziet herstel

De Hypotheker ziet herstel

Verschillende signalen wijzen erop dat de huizenmarkt begint te herstellen, meent De Hypotheker. In vergelijking met de laatste drie maanden van 2022 is het aantal...