Geldverstrekkers verlagen hypotheekrente fors

Procent via Pixabay 2

Vorige week verlaagden bijna alle actieve geldverstrekkers hun hypotheekrentes en gingen met name de hypotheekrentes met NHG fors omlaag. Aldus De Hypotheekshop. De gemiddelde rente op tien jaar vast met NHG kende met min 0,14 procentpunt zelfs de grootste daling sinds de kredietcrisis. Ook is het gemiddelde verschil tussen hypotheekrentes met en zonder NHG weer boven de 0,50 procentpunt uitgekomen.

De Hypotheekshop: “Het is opmerkelijk dat de afgelopen jaren een dergelijke (extra) verlaging voor hypotheekrentes voor NHG niet plaatsvond, maar dit jaar dus wel. Daar lijken twee oorzaken voor te zijn. Allereerst is de hypotheekmarkt na enkele overvloedige jaren in aantal aanvragen teruggevallen. Zo telde de maand november met 26.000 hypotheekaanvragen nog maar de helft van dat van november 2021. Hierdoor spelen geldverstrekkers momenteel dus massaal in op de toenemende vraag naar hypotheken met NHG.

“De tweede reden voor de grote renteverlaging is dat er voldoende ruimte bij aanbieders is om de tarieven aan te passen. De marge - het verschil tussen de hypotheekrente en de rente op de kapitaalmarkt – is de laatste maanden opgelopen en lijkt zeker 0,50 procentpunt hoger dan in meer stabiele tijden het geval was. Hoewel de onzekerheid groot blijft, brengen de licht dalende inflatie en het matigen van de renteverhogingen door de centrale banken wellicht wat meer rust op de financiële markten.”

Ondanks onrust verlagen banken rentetarieven

Ondanks onrust verlagen banken rentetarieven

Alle onrust rond de banken ten spijt, gingen nagenoeg alle geldverstrekkers deze week over tot het verlagen van hun rentetarieven. Daaronder op Lloyds Bank na ook...

Hypotheekshop pleit voor doorgeefhypotheek

Hypotheekshop pleit voor doorgeefhypotheek

"Gezien de demografische ontwikkelingen en het feit dat mensen die in scheiding liggen niet altijd hun hypotheekrente kunnen meenemen, zou er de komende jaren wel...

Verschil in leenbedrag tussen doorstromers met en zonder meeneemhypotheek wordt groter

Verschil in leenbedrag tussen doorstromers met en zonder meeneemhypotheek wordt groter

De maand februari noteerde 31.000 hypotheekaanvragen (via HDN) en daarmee kwam de teller voor het eerst in vier maanden weer boven de grens van 30.000 aanvragen...

Hip and happening, maar voor wie?

Hip and happening, maar voor wie?

(Pepijn van Kleef van MoneyView in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Moneyview houdt alle hypotheekrentes nagenoeg realtime bij en dat hebben we afgelopen jaar...

Meeneemhypotheek schudt hypotheeklandschap op

Meeneemhypotheek schudt hypotheeklandschap op

De toename van het percentage hypotheekaanvragen is voor een groot deel te verklaren door de meeneemhypotheek, aldus De Hypotheekshop. In de helft van alle aanvragen...

AS Support maakt invloed concurrentie op hypotheekrente inzichtelijk

AS Support maakt invloed concurrentie op hypotheekrente inzichtelijk

AS Support heeft een nieuw algoritme toegevoegd aan haar rentevoorspeller. “Het is niet alleen”, aldus AS Support, “de kapitaalmarkt die een belangrijke...

Omslag op woningmarkt zorgt voor versnellingen binnen sector

Omslag op woningmarkt zorgt voor versnellingen binnen sector

Veel geldverstrekkers zetten momenteel stappen om te komen tot een betere dienstverlening en samenwerking met hun adviseurs, ziet De Hypotheekshop. De adviesketen:...

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Hypotheekadviseurs krijgen naast hun fee ook nog afsluitprovisie. Dat denkt 52,3 procent van de respondenten in onderzoek van De Hypotheekshop naar misverstanden...

"Oudere zelfstandige ondernemers slechter toegang tot hypotheek"

"Oudere zelfstandige ondernemers slechter toegang tot hypotheek"

De mogelijkheden voor zelfstandige ondernemers ouder dan vijftig jaar voor een hypotheek zijn niet best en zullen wellicht nog verder verslechteren, aldus De Hypotheekshop,...

Tariefklassetabel niet per se geldig gedurende hele looptijd

Tariefklassetabel niet per se geldig gedurende hele looptijd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0897) De Geschillencommissie is van oordeel dat een tariefklassetabel onderdeel uitmaakt van de afspraken tussen de bank en de consumenten...