Gekte op woningmarkt neemt opnieuw verder toe

Huis te koop nieuw TB

Het aanbod van koopwoningen is nog nooit zo laag geweest als in het tweede kwartaal van 2021 en tegelijkertijd nemen de prijzen van koopwoningen alleen maar verder toe, zo blijkt uit de vierendertigste Monitor Koopwoningmarkt.

De monitor is het resultaat van een samenwerking tussen BKR, CBS, De Hypotheekshop, HDN, NHG, NVM, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, en VEH en wordt gepubliceerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

De monitor constateert dat het aanbod van koopwoningen op de markt van nieuwbouwwoningen en in de bestaande woningvoorraad al enige tijd aan het afnemen is. "Dit bemoeilijkt ook de doorstroming vanuit de bestaande koopwoningen. Een deel van de eigenaar-bewoners stelt eventuele verhuisplannen uit of zetten die om in plannen voor verbouwing van de huidige woning. Daardoor slinkt het te koop staand aanbod van bestaande koopwoningen enorm en bedraagt het aanbod in het tweede kwartaal van 2021 nog maar 40 procent van het aanbod wat we gewend waren voor de kredietcrisis in 2008. De vraag naar koopwoningen blijft echter onverminderd hoog."

Ook in het tweede kwartaal van 2021 komt er geen einde aan de enorme koopprijsstijging uit het voorliggende kwartaal aldus de monitor. "De mediane koopprijs volgens de NVM is in het tweede kwartaal van 2021 met 19,9 procent gestegen (was een stijging van 14,7 procent in het vorige kwartaal) ten opzichte van een jaar geleden en komt nu uit op 410.000 euro. Ruim 60 procent van de woningen is boven de vraagprijs verkocht, waarbij gemiddeld genomen maar liefst 8,2 procent meer is betaald dan de vraagprijs. (...) Deze fors opwaartse prijsontwikkeling wordt evenwel nog steeds gefaciliteerd door de inkomensontwikkeling, een toenemend eigen vermogen van huishoudens, de historisch lage hypotheekrente, de verruimde criteria voor hypotheekverstrekking en door een in de laatste twee jaar weer oplopend aandeel aflossingsvrije hypotheken. Ondanks deze enorme prijsstijgingen is de verhouding tussen inkomen en woonlasten van recente woningkopers gemiddeld genomen nog steeds gunstig."

Het aantal door de NVM-makelaars verkochte woningen (circa 34.300) in het tweede kwartaal van 2021 komt 11,8 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal in 2020, waarmee deze jaar-op-jaar mutatie voor het tweede opeenvolgende kwartaal negatief is. "Deze dalende trend is dus eerder het gevolg van een gebrek aan aanbod van te koop staande woningen, dan van een verminderde vraag naar koopwoningen."

De monitor constateert ook dat de daling van het aantal verkochte woningen ook effect te hebben op de hypotheekmarkt. "Het aantal door HDN geregistreerde hypotheekaanvragen voor de aanschaf van een woning komt in het tweede kwartaal van 2021 uit op 69.300 aanvragen, wat wederom een daling van 12,5 procent betekent ten opzichte van het vorige kwartaal. Het aantal hypotheekaanvragen voor bijsluiting of oversluiting van bestaande hypotheken (onder andere voor woningverbouwing en woningverbetering) wel blijft toenemen. Het Kadaster heeft in hetzelfde kwartaal 123.200 nieuwe hypotheken ingeschreven, waarmee dit kwartaalcijfer voor het eerst sinds lange tijd een daling laat zien (-4,2 procent)."

 

NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

De pilot ‘Duurhuur’, van NHG, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING en Vereniging Eigen Huis is geen succes geworden en is beëindigd. Er was onvoldoende...

NHG-toolkit voor woningbehoud

NHG-toolkit voor woningbehoud

NHG verbetert vanaf 1 januari 2024 de mogelijkheden voor de geldverstrekker om woningbehoud te realiseren voor een lening met NHG. Carla Muters, voorzitter bestuur...

In juli meeste hypotheekaanvragen van 2023

In juli meeste hypotheekaanvragen van 2023

In juli werden circa 33.000 hypotheken aangevraagd via het HDN Platform. Dat zijn ongeveer 5.000 aanvragen meer dan in dezelfde maand een jaar eerder (28.820). Met...

Omgekeerde rentecurve nog nooit zo extreem

Omgekeerde rentecurve nog nooit zo extreem

“Hoewel we in het verleden wel vaker een omgekeerde rentecurve voor de hypotheekrente hebben gezien, is deze nog nooit zo extreem geweest sinds we begonnen...

Hypotheekmarkt stabiliseert in tweede kwartaal 2023

Hypotheekmarkt stabiliseert in tweede kwartaal 2023

HDN registreerde in het tweede kwartaal 92.999 hypotheekaanvragen, een afname van 34,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Vergeleken met het eerste...

Variabele hypotheekrente stijgt al een jaar

Variabele hypotheekrente stijgt al een jaar

Terwijl de (middel)lange hypotheekrente sinds oktober vorig jaar het toonbeeld is van stabiliteit, geldt dat volgens De Hypotheekshop bepaald niet voor de variabele...

Meer energiebesparende maatregelen in minder hypotheken met NHG

Meer energiebesparende maatregelen in minder hypotheken met NHG

In 2022 daalde het aantal verstrekte hypotheken met NHG met achttien procent. De afname is met name veroorzaakt door de gestegen hypotheekrentetarieven en de hoge...

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Een op de vijf Nederlanders met een koopwoning en hypotheek maakt zich zorgen over zijn financiële situatie. Ondanks die zorgen schakelt de helft van alle huiseigenaren...

Hypotheekshop lanceert robotadvies voor starters op huizenmarkt

Hypotheekshop lanceert robotadvies voor starters op huizenmarkt

De Hypotheekshop heeft de Online Hypotheekmodule gelanceerd, volledig gerobotiseerd advies voor starters op de huizenmarkt. De starter blijft de mogelijkheid houden...

Onderzoek NHG en SVn: weinig oog voor startersoplossingen woningmarkt

Onderzoek NHG en SVn: weinig oog voor startersoplossingen woningmarkt

Er zijn 31 oplossingen ontwikkeld om starters aan een koopwoning te helpen waarvan er op dit moment 18 beschikbaar zijn, maar deze oplossingen worden tot op heden...