Fout advies, maar geen schade

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens voor NHG werd overschreden met de plannen van de consument. De consument voert aan dat hij schade heeft geleden doordat hij nu meer hypotheekrente moet betalen, omdat hij geen NHG heeft. Daarnaast heeft hij zijn plannen voor de aankoop van de woning en de verbouwing daarvan afgestemd op het advies van de adviseur. De Geschillencommissie oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de consument schade heeft geleden als gevolg van het onjuiste advies van de adviseur. De vordering wordt daarom afgewezen.

De commissie: “De consument voert in de eerste plaats aan dat hij schade heeft geleden doordat hij een hogere rente moet betalen dan bij een hypotheek met NHG. Naar het oordeel van de commissie komt deze schade niet voor vergoeding in aanmerking. Dat de adviseur zich vergist en ten onrechte een hypotheek met NHG adviseert, leidt er niet zonder meer toe dat de consument schade lijdt bestaande uit het gemiste lagere rentetarief. In de (hypothetische) situatie dat de adviseur een deugdelijk advies had gegeven, zou de door de consument gewenste hypothecaire geldlening immers niet in aanmerking zijn gekomen voor NHG. De lagere rente dankzij de NHG zou de consument sowieso niet hebben gekregen.

“In de tweede plaats stelt de consument dat hij schade heeft geleden doordat hij zijn plannen heeft afgestemd op het advies van de adviseur. Tijdens de hoorzitting heeft de commissie de consument de vraag gesteld wat hij in dat geval anders had gedaan. De consument heeft daarop geantwoord dat hij niet weet wat hij had gedaan als hij van tevoren had geweten dat een hypotheek met NHG niet mogelijk was. De commissie overweegt dat een feitelijke grondslag aan de hand waarvan zij kan vaststellen of de consument schade heeft geleden ontbreekt. Zij is daarom van oordeel dat het niet is komen vast te staan dat de consument schade heeft geleden als gevolg van de tekortkoming van de adviseur.

“Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de klacht van de consument in zoverre gegrond is dat de adviseur een fout advies heeft gegeven. Maar deze constatering leidt niet tot toewijzing van de vordering van de consument.”

De consument vorderde een schadevergoeding van 34.627 euro.

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Klacht te laat ingediend

Klacht te laat ingediend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te...

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0621) De consumenten klagen over het aanvraagproces voor een hypothecaire geldlening. Deze aanvraag is uiteindelijk afgewezen, waardoor...

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0595) De Geschillencommissie beslist dat de hypotheekadviseur een bedrag van 1.797,50 euro aan de consument vergoedt. De consument heeft...

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0596) In 2022 hebben de consumenten Obvion gevraagd om de meeneem-regeling toe te passen. Obvion heeft dit verzoek afgewezen. De Geschillencommissie...

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

(Kifid-uitspraak GC 2023-0567) Een hypotheekadviseur verzuimde door te vragen toen klanten uit zichzelf vertelden dat zij een woning in Spanje hebben. De Geschillencommissie:...