Wees er juist voor de ondernemer als het tegenzit

web 7 top

Durf als financieel dienstverlener het gesprek aan te gaan met ondernemers, als je merkt dat ze het moeilijk hebben. En hoe eerder je dat doet, hoe beter. Als problemen op tijd worden gesignaleerd, blijkt er vaak veel meer mogelijk dan dat de ondernemer beseft.

Dit bleek tijdens het dinsdagmiddag gehouden webinar ‘Winnen, verliezen, opstaan en weer doorgaan. De gevolgen van COVID-19 voor het mkb en de rol van adviseurs’, georganiseerd door de stichting New Financial Forum en Avéro Achmea in samenwerking met ondernemers Jacqueline Zuidweg, Ralph van Dam en Owen de Vries.

Gevreesd moet worden dat als gevolg van de coronacrisis veel ondernemers in financiële nood gaan komen, als ze daar al niet in verkeren. Want de coronaondersteuning is natuurlijk mooi, maar houdt een keer op. En uitstel van betaling betekent uiteindelijk een schuld die moet worden ingelost.

Geen school voor succesvol ondernemerschap

Al voor de coronacrisis waren stakeholders zich bewust van het belang van tijdige bijstand voor noodlijdende ondernemers. Jacqueline Zuidweg (Zuidweg & Partners en initiatiefnemer van MKB Doorgaan) bijvoorbeeld laat zien waar ondernemers in zwaar weer terecht kunnen. Zij heeft de afgelopen 24 jaar met haar team al ruim 40.000 ondernemers bijgestaan.

De ervaring heeft geleerd dat het cruciaal is dat ondernemers tijdig aan de bel trekken als ze het moeilijk hebben. Helaas trekken ondernemers niet makkelijk aan de bel; ze zijn eigenwijs, trots, steken de kop in het zand, schamen zich omdat ze (ten onrechte) het idee hebben dat ze hebben gefaald. Zuidweg: “Als jij op school zit en een examen niet haalt, vinden we het normaal dat je herxamen doet. Van een ondernemer wordt verwacht dat hij succesvol is. Terwijl er geen school voor succesvol ondernemerschap is. Door omstandigheden – bij kleine ondernemers zijn dat vaak zaken als echtscheiding of ziekte – kun je onderuit gaan.”

De kunst is de ondernemer zover te krijgen om tijdig in actie te komen als het niet goed gaat. Partijen rondom de ondernemer kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Verzekeraars bijvoorbeeld zien het als iemand de verzekeringspremies onregelmatig begint te betalen. Ook de financieel adviseur, die toch heel dicht bij de ondernemer staat, zou problemen kunnen zien en kunnen proberen het gesprek daarover aan te gaan. Zuidweg: “Iedere dienstverlener kent wel een of meer ondernemers waar het niet goed mee gaat. Schroom niet om te vragen hoe het met hem of haar gaat. Die vraag kun je stellen. Bied een luisterend oor en vraag ook door.”

Geldfit Zakelijk

Vervolgens is de kunst natuurlijk om de ondernemer verder te helpen. Marktpartijen zijn enthousiast over het vorig jaar herfst gelanceerde Geldfit Zakelijk. Inmiddels hebben 12.000 ondernemers gebruik gemaakt van de online test die inzicht geeft hoe een ondernemer er financieel voorstaat en waar hij terecht kan voor eventuele hulp. En van die 12.000 gaven 6.000 aan geen uitweg meer te zien. Geldfit Zakelijk is onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute die staat voor een gecoördineerde aanpak.

Achmea, vertelt Jack Hommel, doet graag mee. “Wij willen graag een gezond, veilig en toekomstbestendig Nederland neerzetten. Het helpt daarbij als het mkb overeind blijft. Als verzekeraars zijn wij er uiteraard ook bij gebaat dat we in een zo vroeg mogelijk stadium weten van eventuele problemen bij een ondernemer. Er is veel mogelijk om ondernemers te helpen, maar het is ook wel eens een woud waarin de weg moeilijk te vinden is. En ondernemers zijn eigenwijs, willen zoveel mogelijk zelf doen. Maar juist door het samen te doen, kan de ondernemer door.”

Achmea draagt ook actief bij. Hommel: “De Raad van Bestuur van Achmea heeft ermee ingestemd dat collega’s met een financiële achtergrond zich kunnen inzetten als vrijwilliger om ondernemers te begeleiden. Momenteel hebben zich tien tot vijftien mensen al opgegeven.”

Univé, aldus Robert de Ruiter (directeur Commercie) zet zich ook graag in voor de goede zaak. “Wij praten hierover met de mensen in onze organisatie en dan merk je: als wij kunnen helpen, gaan we dat ook doen. Door ondernemers naar Geldfit Zakelijk te leiden. Of te verleiden, want ondernemers vinden het soms inderdaad lastig toe te geven dat ze een probleem hebben.”

Achmea en Univé roepen ook andere financieel dienstverleners zich aan te sluiten bij Geldfit Zakelijk.

Menselijke maat

Owen de Vries (bedrijfsadviseur en auteur van ‘Ondernemers Vlieger’) meent dat financiële dienstverleners ook anderszins ondernemers kunnen helpen. De Vries werkte lange tijd op de afdeling Bijzonder Beheer bij ABN Amro. Inmiddels wordt hij als bedrijfsadviseur regelmatig ingeschakeld door ondernemers die met Bijzonder Beheer te maken krijgen. Hij kent dus beide zijden van de medaille.

De Vries noemt Bijzonder Beheer een periode van bezinning en beide kanten zouden deze periode ook moeten gebruiken. Een bank moet niet alleen kijken naar kille cijfers, de ondernemer moet misschien bijsturen in zijn bedrijfsvoering. En bewaak als financiële sector vooral de menselijke maat: “Als het gaat om het toekomstperspectief, moeten we veel meer inzoomen op de mens.”

Er is altijd perspectief

Ralph van Dam, ondernemer en werkzaam bij Centraal Beheer, schreef het ndrukwekkende boek ‘Langs de afgrond’. Hierin beschrijft hij het faillissement van zijn eigen onderneming en wat dit met hem en zijn familie heeft gedaan. Hij vertelde het enorm te hebben gewaardeerd dat zijn financieel adviseur met hem meedacht. “Hij zei: je hebt twintig jaar betaald voor je AOV, dit is het moment om haar aan te spreken. Waarom zou je geen begeleiding mogen hebben in deze stressvolle tijd? Ik ben hem daar nog dankbaar voor.”

Van Dams bedrijf kwam in moeilijkheden toen een groot contract pardoes werd opgezegd. Hij trok alles uit de kast om een faillissement te voorkomen, maar vergeefs. Het is “de zwartste bladzijde uit mijn leven. Ik kan me heel goed inleven in ondernemers die het perspectief kwijt zijn, alles dreigen te verliezen wat ze hebben opgebouwd. Je zit compleet in een afhankelijkheidspositie, hebt het idee dat de wereld zich tegen je heeft gekeerd. En je verliest je identiteit, want dat is je bedrijf ook, je identiteit.”

Van Dam besloot niet in het verleden te blijven hangen, maar te leren van zijn ervaringen en er iets positiefs mee te doen. Dat was ook een boodschap van dit webinar, blijf positief. Zuidweg: “Er is altijd perspectief. Zolang je maar redeneert vanuit mogelijkheden die in het verschiet liggen in plaats vanuit het verleden. En denk niet alleen in geld en gewin. Zingeving, daar draait het om en dat bindt ons ook.”

De Vries zei dat hij bijzonder geraakt was door één zin uit het boek van Ralph van Dam en die luidde: “Eén ding kan niet failliet gaan: je ondernemerschap.”

Iedereen die ondernemers/relaties wil doorverwijzen naar de Nederlandse Schuldhulproute of Geldfit Zakelijk kan een mail sturen naar ralph.van.dam@achmea.nl. Ralph zorgt dan voor de directe verbinding.

Foto: Owen de Vries, Willem Vreeswijk (New Financial Forum) en Jacqueline Zuidweg.

Schrijf je in voor toptraining communicatie én steun sitchting ALS Nederland

Schrijf je in voor toptraining communicatie én steun sitchting ALS Nederland

Communiceren is de belangrijkste vaardigheid, zowel op zakelijk als persoonlijk vlak. Je kunt nog zo’n goede vakman- of vrouw zijn, wanneer je niet in staat...

Sinior trots op nominatie VVP Advies Award 2023

Sinior trots op nominatie VVP Advies Award 2023

Ninorta Demir van Sinior Financieel Advies en Hypotheken is supertrots op de nominatie voor de Advies Award 2023 in de categorie Hypotheken en dat staalt ze samen...

"Hypotheek is meer dan een zak geld"

"Hypotheek is meer dan een zak geld"

"Een goed hypotheekadvies is niet alleen maar financieel. Wij kwamen tot de ontdekking dat duurzaamheid niet alleen maar gaat over klimaatverandering, energie of...

Pleidooi voor herstelfonds voor het MKB: ondernemers voor ondernemers

Pleidooi voor herstelfonds voor het MKB: ondernemers voor ondernemers

"Ongeveer 250.000 ondernemers staat het water aan de lippen, constateerde de Kamer van Koophandel onlangs. MKB Nederland denkt dat het zelfs nog wel wat erger is:...

Nieuwe balans centraal in wintereditie New Financial Magazine

Nieuwe balans centraal in wintereditie New Financial Magazine

Langzaam maar zeker is het zorgvuldig door ons opgebouwde systeem, dat ons lange tijd heeft gediend, aan het afbrokkelen en langzaam maar zeker zien steeds meer...

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

(Finale VVP Advies Award 2022 in VVP 5) Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de VVP Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van vvp voor het meest klantgerichte...

Jähnig + Ter Braak wint VVP Advies Award 2022

Jähnig + Ter Braak wint VVP Advies Award 2022

Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van VVP voor het meest klantgerichte advieskantoor. “Wij bouwen met onze...

Halve finale Advies Award 2022 in beeld…

Halve finale Advies Award 2022 in beeld…

De drie finalisten van de Advies Award 2022 zijn bekend. Van de spannende halve finale, die 7 september werd gehouden, heeft Jeffrey Korte een korte sfeerimpressie...

Halve finalisten Advies Award 2022 aan het woord

Halve finalisten Advies Award 2022 aan het woord

De zes halve finalisten van de VVP Advies Award 2022 hebben afgelopen woensdag hun pitch gehouden voor de jury van de Advies Award 2022. De zes halve finalisten...

Juffrouw Polis wint Starterspijs VVP Advies Award 2022

Juffrouw Polis wint Starterspijs VVP Advies Award 2022

Juffrouw Polis heeft de startersprijs gewonnen van de VVP Advies Award 2022. Ilse Bosland neemt de award in ontvangst uit handen van jurylid Bob Klijn (Söderberg...