De Hypotheekshop: verhoging toetsrente leidt tot onzekerheid

Huis te koop TB 2021

Omdat de actuele hypotheekrente is opgelopen tot boven de vier procent, bestaat volgens De Hypotheekshop de kans dat de toetsrente in de komende kwartalen wordt verhoogd. Iets dat in jaren niet is gebeurd.

De adviesketen: “Een hogere toetsrente leidt tot het toetsen met hogere maandlasten en kan gevolgen hebben voor het maximale hypotheekbedrag dat geleend kan worden. Het risico voor huizenkopers en andere hypotheeksluiters zit er in dat een hypotheektraject in de regel één tot twee maanden (soms langer) in beslag neemt en dat zij al die tijd slechts een voorlopige offerte (renteaanbod) hebben ontvangen. Valt de eindbeoordeling (bindend aanbod) echter in een volgend kwartaal, dan bestaat de kans dat de toetsrente is opgelopen en de hypotheek alsnog niet haalbaar blijkt. Deze onzekerheid kan elk kwartaal opnieuw gaan opspelen bij wijzigingen in de toetsrente, maar ook in die van de NHG-grens en de Nibud-normen jaarlijks op 1 januari. Het blijft spijtig dat de overheid er in 2016 voor heeft gekozen om consumenten voor de gehanteerde toetsnormen geen zekerheid vooraf te verstrekken (al in het renteaanbod). Het gaat immers om de grootste uitgave in iemands leven.”

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

De toetsrente hypotheken voor het vierde kwartaal bedraagt onveranderd vijf procent. De AFM merkt op dat de op 1 september 2023 berekende gewogen gemiddelde debetrentevoet...

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

De toetsrente voor het derde kwartaal van 2023 bedraagt onveranderd vijf procent. De AFM merkt op dat de op 1 juni 2023 berekende gewogen gemiddelde debetrentevoet...

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

De toetsrente hypotheken voor het tweede kwartaal van 2023 bedraagt onveranderd vijf procent, laat de AFM weten. De toezichthouder merkt op dat de op 1 maart 2023...

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

De verhuisregeling is belangrijker dan ooit vanwege de gestegen hypotheekrentes, maar zorgt bij relatiebreuken nog voor veel problemen. Uit onderzoek onder de financieel...

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

De toetsrente voor het eerste kwartaal van 2023 bedraagt vijf procent. De AFM merkt op dat de op 1 december 2022 berekende gewogen gemiddelde debetrentevoet net...

Toetsrente hypotheken ongewijzigd vijf procent

Toetsrente hypotheken ongewijzigd vijf procent

De AFM heeft de toetsrente voor het vierde kwartaal van 2022 ongewijzigd vastgesteld op vijf procent. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met...

Toetsrente hypotheken voor derde kwartaal vijf procent

Toetsrente hypotheken voor derde kwartaal vijf procent

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2022 vastgesteld op ongewijzigd vijf procent. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar...

Toetsrente hypotheken voor vierde kwartaal onveranderd

Toetsrente hypotheken voor vierde kwartaal onveranderd

De AFM heeft de toetsrente voor het vierde kwartaal van 2021 vastgesteld op onveranderd vijf procent. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar...