Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0141) Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat bijkomende kosten voor hun verbouwing uit het bouwdepot betaald kunnen worden. De adviseur heeft dit betwist en de consumenten konden geen bewijs leveren voor hun stelling. Voor de Geschillencommissie is daardoor niet komen vast te staan dat de adviseur de toezegging gedaan heeft. Bovendien is er geen sprake van schade. De vordering van de consumenten tot vergoeding van het factuurbedrag van de adviseur is afgewezen.

De consumenten wilden hun woning verbouwen en in dat verband hun hypothecaire geldlening verhogen met een bouwdepot. Zij hebben daarom de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling. Op 13 mei 2022 hebben de consumenten de bindende offerte van een geldverstrekker voor akkoord ondertekend. De adviseur heeft voor zijn werkzaamheden voor de consumenten een factuur van 3.653 euro opgesteld.

Voor de verbouwing zijn de consumenten kosten verschuldigd, te weten bouwleges, kosten van het tekenbureau, constructiekosten en taxatiekosten (hierna: de bijkomende kosten). Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat de bijkomende kosten voldaan kunnen worden uit het bouwdepot. De geldverstrekker stond dit echter niet toe en de consumenten moesten hierdoor de kosten uit eigen zak betalen.

Gemotiveerd bewijzen

De commissie: “De consumenten hebben gesteld dat de adviseur heeft toegezegd dat de bijkomende kosten uit het bouwdepot voldaan konden worden, maar de adviseur heeft gemotiveerd betwist dat hij dat heeft gezegd. Het is dan aan de consumenten om te bewijzen dat de toezegging is gedaan. Dat bewijs konden de consumenten niet leveren en dat hebben zij dan ook niet geleverd. Dit leidt tot het oordeel dat de adviseur geen fout heeft gemaakt.

“Daarbij komt dat het feit dat de bijkomende kosten niet uit het bouwdepot betaald konden worden niet tot schade van de consumenten heeft geleid. Als de bijkomende kosten wel uit het bouwdepot betaald hadden kunnen worden, waren die immers betaald met door de consumenten geleend geld en zou het vermogen van de consumenten per saldo gelijk zijn gebleven. Op deze gronden de oordeelt commissie dat de klacht ongegrond is en wijst zij de vordering af.”

 

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

Aanbieder mag kwaliteitseisen stellen aan bemiddeling

(Kifid-uitspraak GC 2023-0821) De Geschillencommissie is van oordeel dat de klacht van de consument niet behandelbaar is voor zover deze gaat over de weigering van...

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

Hypotheekadviseur voldeed aan inspanningsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0799) De consumenten hebben de adviseur opdracht gegeven tot het bemiddelen en adviseren bij het oversluiten van hun hypothecaire geldlening....

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

Hypotheekadviseur moet adviesvergoeding terugstorten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0786) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht geschonden heeft door hen niet te informeren over de...

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

Reconstructie adviesdossier mag ook mondeling en met getuigenbewijs

(Rechtspraak) De adviseur kan niet op papier maar wel mondeling en met getuigen hard maken wat hij met de consumenten heeft besproken. Voor de Rechtbank Oost-Brabant...

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

Aan tussenpersoon om te controleren of product voldoet aan normen bank en behoeften consument

(Kifid-uitspraak GC 2023-0769) Het is niet aan de bank om de wensen en behoeften te inventariseren bij het aangaan van een overeenkomst. Deze werkzaamheden liggen...

Hoe luidt de opdracht?

Hoe luidt de opdracht?

HYPOTHEKEN – De consument heeft contact gezocht met zijn adviseur. Hij geeft aan zijn hypothecaire lening bij zijn geldverstrekker te willen verhogen voor...