Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0141) Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat bijkomende kosten voor hun verbouwing uit het bouwdepot betaald kunnen worden. De adviseur heeft dit betwist en de consumenten konden geen bewijs leveren voor hun stelling. Voor de Geschillencommissie is daardoor niet komen vast te staan dat de adviseur de toezegging gedaan heeft. Bovendien is er geen sprake van schade. De vordering van de consumenten tot vergoeding van het factuurbedrag van de adviseur is afgewezen.

De consumenten wilden hun woning verbouwen en in dat verband hun hypothecaire geldlening verhogen met een bouwdepot. Zij hebben daarom de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling. Op 13 mei 2022 hebben de consumenten de bindende offerte van een geldverstrekker voor akkoord ondertekend. De adviseur heeft voor zijn werkzaamheden voor de consumenten een factuur van 3.653 euro opgesteld.

Voor de verbouwing zijn de consumenten kosten verschuldigd, te weten bouwleges, kosten van het tekenbureau, constructiekosten en taxatiekosten (hierna: de bijkomende kosten). Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat de bijkomende kosten voldaan kunnen worden uit het bouwdepot. De geldverstrekker stond dit echter niet toe en de consumenten moesten hierdoor de kosten uit eigen zak betalen.

Gemotiveerd bewijzen

De commissie: “De consumenten hebben gesteld dat de adviseur heeft toegezegd dat de bijkomende kosten uit het bouwdepot voldaan konden worden, maar de adviseur heeft gemotiveerd betwist dat hij dat heeft gezegd. Het is dan aan de consumenten om te bewijzen dat de toezegging is gedaan. Dat bewijs konden de consumenten niet leveren en dat hebben zij dan ook niet geleverd. Dit leidt tot het oordeel dat de adviseur geen fout heeft gemaakt.

“Daarbij komt dat het feit dat de bijkomende kosten niet uit het bouwdepot betaald konden worden niet tot schade van de consumenten heeft geleid. Als de bijkomende kosten wel uit het bouwdepot betaald hadden kunnen worden, waren die immers betaald met door de consumenten geleend geld en zou het vermogen van de consumenten per saldo gelijk zijn gebleven. Op deze gronden de oordeelt commissie dat de klacht ongegrond is en wijst zij de vordering af.”

 

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...

Adviesrapport niet te laat gestuurd

Adviesrapport niet te laat gestuurd

(Kifid-uitspraak GC 2023-0316) De consumenten ontvingen het adviesrapport van hun hypotheekadviseur pas nadat zij de offerte van hun geldverstrekker al hadden ondertekend....

Schade niet berekend aan hand teleurgestelde verwachting

Schade niet berekend aan hand teleurgestelde verwachting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0290) De consument heeft zich tot de adviseur (Heilbron Wijchen) gewend voor een tweede hypotheek. Niet ter discussie staat dat de adviseur...

Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

HYPOTHEKEN – Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig mogelijk...