Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Document via Pixabay

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner van de consument overgesloten. Volgens de consument heeft de tussenpersoon hierbij haar zorgplicht geschonden door niet te wijzen op de noodzaak van (advies over) een partnerverklaring. Anders dan de Geschillencommissie acht de Commissie van Beroep deze klacht gegrond. Partijen worden in de gelegenheid gesteld nadere informatie te verstrekken over de omvang van de schade.

De consument vordert primair een schadevergoeding van 160.000 euro.

De CvB: “De volgende vraag die moet worden beantwoord, is of een redelijk handelend en redelijk bekwaam tussenpersoon een overlijdensrisicoverzekering met een partnerverklaring ten behoeve van de consument zou hebben geadviseerd.

“De Commissie van Beroep beantwoordt deze vraag bevestigend. Als er een overlijdensrisicoverzekering met een partnerverklaring zou zijn gesloten, zou de mogelijkheid zijn geopend dat de consument na het overlijden van [naam 1] de woning had kunnen overnemen van de kinderen. Immers, met een partnerverklaring zou de consument een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking op de kinderen hebben verkregen ter hoogte van de verzekeringsuitkering. Ook is denkbaar dat [naam 1] en de consument – na advisering door de tussenpersoon in het kader van de partnerverklaring – zouden hebben besloten aanvullende afspraken te maken op grond waarvan de consument verhaal zou hebben op de kinderen. De consument was in dat geval in een betere financiële situatie komen te verkeren, waarbij zij de woning van de kinderen had kunnen kopen en de verschuldigde koopprijs (gedeeltelijk) had kunnen voldoen tegen het ‘wegstrepen’ van de vordering op de kinderen.”

De Geschillencommissie vond: “Tijdens de mondelinge behandeling heeft de consument toegelicht dat het de tussenpersoon was die eind 2014 contact met de heer [naam 1] heeft opgenomen om te kijken of de premie voor de in 2010 door hem gesloten overlijdensrisicoverzekering omlaag kon. De aanleiding en insteek van de oversluiting was dus gelegen in verlaging van de premie en dit is op basis van execution only door de tussenpersoon gerealiseerd. De commissie is van oordeel dat ook uit die achtergrond niet kan volgen dat de tussenpersoon gehouden was om te wijzen op de noodzaak van (advies over) een partnerverklaring.”

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...

Adviesrapport niet te laat gestuurd

Adviesrapport niet te laat gestuurd

(Kifid-uitspraak GC 2023-0316) De consumenten ontvingen het adviesrapport van hun hypotheekadviseur pas nadat zij de offerte van hun geldverstrekker al hadden ondertekend....

Schade niet berekend aan hand teleurgestelde verwachting

Schade niet berekend aan hand teleurgestelde verwachting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0290) De consument heeft zich tot de adviseur (Heilbron Wijchen) gewend voor een tweede hypotheek. Niet ter discussie staat dat de adviseur...

Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

HYPOTHEKEN – Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig mogelijk...