Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Wekker via Pixabay graphic

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de Geschillencommissie terecht van mening dat de adviseur dat had moeten weten.

De commissie: “De consumenten hebben zich op het standpunt gesteld – verkort weergegeven – dat het aan ‘stilzitten’ van Florius is te wijten dat zij de benodigde documenten niet op tijd bij Florius hebben ingediend en Florius hun hypotheekaanvraag heeft afgewezen. Dit betoog faalt. Overeenkomstig de vaste lijn in haar uitspraken stelt de commissie voorop dat het bewaken van de voortgang van het offertetraject, inclusief het bewaken van de tijdlijnen, tot het takenpakket van de adviseur behoort.”

Na advies door een adviseur heeft Florius de consumenten een renteaanbod voor de financiering van de aankoop van een bestaande woning verstrekt. Daarna zijn de wensen van de consumenten gewijzigd en willen zij een nieuwbouwwoning kopen. Florius heeft de hypotheekaanvraag afgewezen, omdat de consumenten enkele documenten met betrekking tot de nieuwbouwwoning te laat bij haar hebben ingediend. Het renteaanbod is vervolgens verlopen. Daarna hebben de consumenten een later renteaanbod van Florius geaccepteerd. In dat renteaanbod is de rente hoger. De consumenten zijn van mening dat Florius onzorgvuldig jegens hen heeft gehandeld en vorderen dat Florius alsnog de rente uit het eerste renteaanbod hanteert. Volgens Florius kan het niet aan haar worden toegerekend dat de consumenten de ontbrekende documenten te laat bij haar hebben ingediend, omdat zij aanvankelijk een bestaande woning wilden kopen. De commissie is van oordeel dat Florius haar zorgplicht niet heeft geschonden en wijst de vorderingen af.

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Klacht te laat ingediend

Klacht te laat ingediend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te...

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0621) De consumenten klagen over het aanvraagproces voor een hypothecaire geldlening. Deze aanvraag is uiteindelijk afgewezen, waardoor...

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0595) De Geschillencommissie beslist dat de hypotheekadviseur een bedrag van 1.797,50 euro aan de consument vergoedt. De consument heeft...

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0596) In 2022 hebben de consumenten Obvion gevraagd om de meeneem-regeling toe te passen. Obvion heeft dit verzoek afgewezen. De Geschillencommissie...

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

(Kifid-uitspraak GC 2023-0567) Een hypotheekadviseur verzuimde door te vragen toen klanten uit zichzelf vertelden dat zij een woning in Spanje hebben. De Geschillencommissie:...