Bestendig inkomen te laag vaststellen is schending zorgplicht

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0804) De consument en zijn partner hebben bij de bank een aanvraag ingediend voor een hypothecaire geldlening. De bank heeft de aanvraag in eerste instantie afgewezen, omdat zij geen bestendig inkomen kon vaststellen. Na contact tussen partijen heeft de bank een nieuwe inkomensverklaring opgesteld en een bestendig inkomen uit onderneming van 25.000 euro vastgesteld. Op basis van alle inkomsten tezamen heeft de bank een hypothecaire lening van 425.000 euro verstrekt in plaatst van de benodigde 525.000 euro De consument vordert 84.000 euro aan schadevergoeding. De Geschillencommissie oordeelt dat de bank contractsvrijheid heeft, maar dat bank haar zorgplicht heeft geschonden doordat haar motivering in de tweede inkomensverklaring de conclusie niet kan dragen en daarom onzorgvuldig is. De commissie stelt het schadebedrag schattenderwijs op 2.500 euro.

De commissie oordeelt dat “de motivering van de bank in de inkomensverklaring de conclusie daarvan, dat sprake is van een bestendig inkomen van 25.000 euro, niet kan dragen en dat de bank daardoor, bij het opstellen daarvan, onzorgvuldig heeft gehandeld. In de motivering staat namelijk dat hoewel de consument geen nieuwe opdracht heeft, hij in de komende periode weer op zoek gaat naar een nieuwe interim-opdracht. Volgens de bank moet de consument vanwege zijn staat van dienst minimaal in staat worden geacht een omzet en resultaat gelijk aan 2019 te behalen. Een resultaat derhalve van minimaal 60.000 euro. Deze overwegingen stroken niet met de uiteindelijke conclusie van de bank dat een bestendig inkomen van 25.000 euro kan worden vastgesteld, nu uit de motivering van de inkomensverklaring op geen enkele wijze duidelijk wordt waarom de bank, ondanks het verwachte inkomen van 60.000 euro het inkomen op 25.000 euro heeft vastgesteld. De bank heeft deze discrepantie zowel in de schriftelijke fase als tijdens de zitting niet opgehelderd. Deze discrepantie is onzorgvuldig en daarom is zij tekortgeschoten in haar zorgplicht jegens de consument. Voor dit oordeel is van belang dat het tot de zorgplicht van de bank behoort om in het belang van de consument te handelen en op zorgvuldige wijze zijn gerechtvaardigde belangen in acht te nemen.

“Onduidelijk is in hoeverre de consument schade heeft geleden als gevolg van de tekortkoming in de nakoming, door de bank, van haar zorgplicht bij het opstelling van de inkomensverklaring, maar de commissie vindt het aannemelijk dat de consument daardoor enige schade heeft geleden. De commissie stelt het schadebedrag daarom schattenderwijs (waartoe zij conform het bepaalde in artikel 6:97 BW bevoegd is) op 2.500 euro.”

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...

Adviesrapport niet te laat gestuurd

Adviesrapport niet te laat gestuurd

(Kifid-uitspraak GC 2023-0316) De consumenten ontvingen het adviesrapport van hun hypotheekadviseur pas nadat zij de offerte van hun geldverstrekker al hadden ondertekend....

Schade niet berekend aan hand teleurgestelde verwachting

Schade niet berekend aan hand teleurgestelde verwachting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0290) De consument heeft zich tot de adviseur (Heilbron Wijchen) gewend voor een tweede hypotheek. Niet ter discussie staat dat de adviseur...

Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

HYPOTHEKEN – Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig mogelijk...