Bank mocht vragen om taxatierapport

Rapport via Pixabay graphic

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire geldlening aangevraagd bij de bank. Ten behoeve van de financieringsaanvraag heeft de bank aan de adviseur kenbaar gemaakt welke stukken hiervoor benodigd waren. Hierbij heeft de bank geen taxatierapport opgevraagd en zijn de consumenten op basis van deze informatie aan de slag gegaan om te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een financiering. Daar hebben zij kosten voor gemaakt. Na ruim 2,5 maanden heeft de bank alsnog een taxatierapport opgevraagd. Omdat de taxatiewaarde te laag was in verhouding tot de stichtingskosten, heeft de bank de aanvraag afgewezen. De klacht van de consumenten houdt in dat de bank bij de eerste aanvraag al om een taxatierapport had moeten vragen én dat de bank, toen een taxatierapport niet mogelijk bleek, anders had moeten omgaan met de aanvraag. De Geschillencommissie is tot de conclusie gekomen dat de bank geen fout gemaakt heeft door het taxatierapport niet expliciet op te vragen bij aanvang en dat de bank de financieringsaanvraag uiteindelijk mocht afwijzen. De vordering wordt afgewezen.

Voor de commissie staat vast dat “in september 2021 aan de hand van de Acceptatie-voorwaarden inzichtelijk was dat de bank bij een recreatiewoning een taxatierapport verlangt. Bovendien heeft de bank niet rechtstreeks bij de consumenten de verwachting gewekt dat een taxatierapport niet nodig zou zijn. Zij hebben immers geen rechtstreeks contact met elkaar gehad voordat de financiering afgewezen was. Ook zijn er onvoldoende feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de bank richting de adviseur de indruk gewekt heeft dat een taxatierapport in dit geval niet vereist zou zijn.

Adviseur had navraag moeten doen

“Als de stelling van de adviseur gevolgd wordt dat in september 2021 alleen kenbaar was dat een waardebepaling nodig was, had het op zijn weg gelegen om bij de bank navraag te doen op welke manier de waarde bepaald moest worden. De adviseur heeft tijdens de hoorzitting toegelicht dat hij uitging van stichtingskosten, omdat dit bij nieuwbouw gebruikelijk is en omdat de bank niet om een taxatierapport vroeg, ook niet bij de aanvragen die hij tussen 16 september en 6 december 2021 indiende in verband met de geldigheid van het renteaanbod. In het onderhavige geval gaat het echter niet om een gebruikelijke nieuwbouwwoning, maar om een nieuw te bouwen recreatiewoning."

Het tweede onderdeel van de klacht houdt in dat de bank niet serieus onderzocht zou
hebben of de financiering zonder taxatierapport verstrekt kon worden. Op basis van haar toelichting stelt de commissie vast dat "de bank wel serieus het verzoek van (de adviseur van) de consumenten onderzocht heeft. Dat de bank vervolgens tot de conclusie gekomen is dat de financiering definitief niet verstrekt kon worden, maakt naar het oordeel van de commissie niet dat de bank misbruik heeft gemaakt van haar contractsvrijheid. Een taxatierapport is een gebruikelijke en redelijke voorwaarde die de bank mag stellen, ook onder de onderhavige omstandigheden".

 

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....

Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0141) Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat bijkomende kosten voor hun verbouwing uit het bouwdepot betaald kunnen worden....

Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

(Kifid-uitspraak GC 2023-0109) De adviseur heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij (tijdig) het adviesrapport heeft opgesteld en dat (vooraf) met de consument heeft...

Adviseur legt onvoldoende verantwoording af

Adviseur legt onvoldoende verantwoording af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0113) De hypotheekadviseur heeft de op hem rustende zorgplicht geschonden, waardoor de consumenten de bestaande rente voor het spaardeel...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....