Alle info over verzekeren en kanker bij elkaar op kanker.nl

kanker.nl logo

Alle consumenteninformatie over de schone lei-regeling is voortaan te vinden op kanker.nl. Het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en Kanker.nl hebben de informatie daar verzameld.

Sinds 2021 is de schone lei-regeling voor ex-kankerpatiënten van kracht. Daardoor hoeven ex-kankerpatiënten die een levensverzekering aanvragen, in bepaalde gevallen niet meer te melden dat ze kanker hebben gehad. Om consumenten goed voor te lichten over deze regeling, gebruikten het Verbond en NFK de website verzekerennakanker.nl. Maar inmiddels hebben Verbond en NFK besloten de informatie te verhuizen naar www.kanker.nl. Dat is de belangrijkste website voor mensen die informatie zoeken over alles wat met kanker te maken heeft. De website bevat behalve informatie over de schone lei-regeling ook algemene informatie over kanker en verzekeren, opgesteld door NFK en kanker.nl. De online checklist van NFK en Verbond, waarmee consumenten kunnen bepalen of ze hun verleden met kanker moet melden of niet, blijft wel staan op www.verzekerennakanker.nl. Vanaf kanker.nl wordt daarnaar verwezen.

Chronische patiënten soms beter verzekerbaar dan aangenomen

Chronische patiënten soms beter verzekerbaar dan aangenomen

“Met deze op alle Nederlanders gebaseerde analyses willen wij laten zien dat meer in de verzekerbaarheid van chronische patiënten mogelijk kan zijn.”...