"Adviseurs content met afhandeling hypotheekaanvragen"

ChatGTP in letters

Adviseurs zijn tevreden over de afhandeling van hypotheekaanvragen. Hypotheekdossiers met een (kleine) afwijking van de standaardregels zorgen nog wel eens voor problemen. Een deel van de aanbieders heeft wel moeite om bij de markt aangehaakt te blijven, zo blijkt uit de kwartaalmeting van de Ingage Franchise (De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Hypokeur) onder adviseurs en binnendienstmedewerkers.

Volgens de kwartaalmeting slagen veel geldverstrekkers erin om aan te sluiten bij de wensen van de adviseurs en assistenten. "Uiteraard werkte de markt mee. Er was minder instroom van hypotheekaanvragen en er waren amper aanvraagpieken door bijvoorbeeld verhogingen van de hypotheekrente. Daarnaast zijn er meer aanvragen van bestaande klanten (verhogingen en meeneemhypotheken), waardoor er automatisch meer spreiding is over alle aanbieders", aldus De Hypotheekshop.

Volgens De Hypotheekshop kunnen niet alle geldverstrekkers hierin mee. "Vijf grote(re) aanbieders blijven al wat langere tijd achter op de rest van de markt. De meeste van deze financiers doen de afhandeling van hypotheekdossiers zelf. In de bovenste helft van de ranglijst zien we juist veel geldverstrekkers die de midoffice uitbesteden aan een servicer (bijvoorbeeld Stater), of die de verwerking van dossiers zelf doen maar draaien op het systeem van een servicer. Dit hoeft overigens niets te zeggen over de mate van tevredenheid van adviseurs over de beheerafdelingen van aanbieders. Daarin doen ook bepaalde servicers het niet altijd goed."

Ook zorgt een (soms beperkte) afwijking op het standaard acceptatiekader vaak voor problemen. "Bijvoorbeeld een bepaald inkomensbestanddeel of een verleden in het buitenland. In de toelichtingen worden regelmatig problemen genoemd die te maken hebben met relatief recente ontwikkelingen in onze branche, denk aan BSN, aantonen dubbele lasten, Wwft / CDD, verduurzaming, desktoptaxaties, verlengen van bouwdepots of hogere hoofdsommen in combinatie met een overbrugging. Blijkbaar zijn die nog wel eens lastig in te passen in de reeds bestaande processen en heeft niet elke medewerker daar al voldoende kennis van. Ook is de verwerking van verhogingen, echtscheidingen en meeneemhypotheken veelal complexer dan die van een doorsnee aanvraag."

Om de belangrijkste oorzaken te achterhalen van een lage tevredenheid, heeft IngageChatGPT de feedback laten analyseren van kantoren die een onvoldoende gaven aan de afwikkeling van een bepaald dossier. Dit resulteerde in vijf aanbevelingen. Met ‘klanten’ worden vestigingen, adviseurs en binnendienst bedoeld.

  • Verbeter de communicatie: Klanten voelen zich vaak niet goed geïnformeerd over de voortgang van hun aanvraag en hebben moeite om de beoordelaar te bereiken. Zorg ervoor dat klanten regelmatig updates krijgen en dat beoordelaars gemakkelijk bereikbaar zijn.
  • Verminder de hoeveelheid documentatie: Klanten klagen over het feit dat er veel onnodige documenten worden opgevraagd. Zorg ervoor dat het aanvraagproces gestroomlijnd wordt en dat alleen relevante documenten worden opgevraagd.
  • Verbeter de snelheid: Klanten klagen vaak over de lange doorlooptijd van hun aanvraag. Zorg ervoor dat aanvragen snel worden verwerkt en dat klanten niet onnodig lang hoeven te wachten op een beslissing.
  • Zorg voor betere kwaliteitscontrole: Klanten klagen dat documenten niet goed worden gelezen en dat er fouten worden gemaakt bij het beoordelen van aanvragen. Zorg voor betere kwaliteitscontrole om ervoor te zorgen dat fouten worden voorkomen.
  • Wees proactief: Klanten klagen over het feit dat beoordelaars niet proactief genoeg zijn bij het oplossen van problemen. Zorg ervoor dat beoordelaars proactief zijn en problemen snel en efficiënt oplossen om klanten tevreden te houden.
Omgekeerde rentecurve nog nooit zo extreem

Omgekeerde rentecurve nog nooit zo extreem

“Hoewel we in het verleden wel vaker een omgekeerde rentecurve voor de hypotheekrente hebben gezien, is deze nog nooit zo extreem geweest sinds we begonnen...

Variabele hypotheekrente stijgt al een jaar

Variabele hypotheekrente stijgt al een jaar

Terwijl de (middel)lange hypotheekrente sinds oktober vorig jaar het toonbeeld is van stabiliteit, geldt dat volgens De Hypotheekshop bepaald niet voor de variabele...

Hypotheekshop lanceert robotadvies voor starters op huizenmarkt

Hypotheekshop lanceert robotadvies voor starters op huizenmarkt

De Hypotheekshop heeft de Online Hypotheekmodule gelanceerd, volledig gerobotiseerd advies voor starters op de huizenmarkt. De starter blijft de mogelijkheid houden...

Toename hypotheekaanvragen van zelfstandigen

Toename hypotheekaanvragen van zelfstandigen

De Hypotheekshop ziet een toename van het aantal hypotheekaanvragen van zelfstandigen. De adviesketen: “Veel ondernemers hebben door de coronamaatregelen in...

Doorstromers zetten de rente langer vast dan starters

Doorstromers zetten de rente langer vast dan starters

"Starters kiezen in de regel voor 10 jaar vast, terwijl doorstromers ook vaak voor 20 jaar vast opteren. Dit verschil heeft mogelijk te maken met de maximale leencapaciteit,...

Ondanks onrust verlagen banken rentetarieven

Ondanks onrust verlagen banken rentetarieven

Alle onrust rond de banken ten spijt, gingen nagenoeg alle geldverstrekkers deze week over tot het verlagen van hun rentetarieven. Daaronder op Lloyds Bank na ook...

Hypotheekshop pleit voor doorgeefhypotheek

Hypotheekshop pleit voor doorgeefhypotheek

"Gezien de demografische ontwikkelingen en het feit dat mensen die in scheiding liggen niet altijd hun hypotheekrente kunnen meenemen, zou er de komende jaren wel...

Verschil in leenbedrag tussen doorstromers met en zonder meeneemhypotheek wordt groter

Verschil in leenbedrag tussen doorstromers met en zonder meeneemhypotheek wordt groter

De maand februari noteerde 31.000 hypotheekaanvragen (via HDN) en daarmee kwam de teller voor het eerst in vier maanden weer boven de grens van 30.000 aanvragen...

Meeneemhypotheek schudt hypotheeklandschap op

Meeneemhypotheek schudt hypotheeklandschap op

De toename van het percentage hypotheekaanvragen is voor een groot deel te verklaren door de meeneemhypotheek, aldus De Hypotheekshop. In de helft van alle aanvragen...

Omslag op woningmarkt zorgt voor versnellingen binnen sector

Omslag op woningmarkt zorgt voor versnellingen binnen sector

Veel geldverstrekkers zetten momenteel stappen om te komen tot een betere dienstverlening en samenwerking met hun adviseurs, ziet De Hypotheekshop. De adviesketen:...