Adviseur rekende ten onrechte advieskosten voor tweede hypotheekaanvraag

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0370) De consumenten stellen zich op het standpunt dat de adviseur is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, doordat de trajecten omtrent de hypotheekaanvragen onnodig lang hebben geduurd en uiteindelijk niet tot een aanpassing van de hypothecaire lening hebben geleid. De Geschillencommissie verklaart de vordering niet-behandelbaar voor zover deze ziet op het adviestraject omtrent het bedrijfspand van de consumenten en wijst de vordering gedeeltelijk toe voor zover deze ziet op de woning van de consumenten, in die zin dat de adviseur een bedrag van 1.397,50 euro aan de consumenten dient terug te betalen.

De commissie: “Indien de adviseur van mening was dat de consumenten voor de eerste hypotheekaanvraag onvoldoende stukken hadden aangeleverd over de financiering van het bedrijfspand, had het op zijn weg gelegen deze stukken eerst compleet te krijgen voordat hij nogmaals een hypotheekaanvraag indiende. De adviseur zegt ook nu nog dat eerst de kwestie omtrent het bedrijfspand moet worden opgelost, voordat een nieuwe aanvraag kan worden gedaan. De adviseur heeft desalniettemin een nieuwe hypotheekaanvraag ingediend bij BLG Wonen, terwijl de problemen met de financiering van het bedrijfspand naar eigen zeggen van de adviseur nog niet  - en nog altijd niet – waren opgelost. Onder die omstandigheden kan de adviseur voor het indienen van deze hypotheekaanvraag geen kosten in rekening brengen, nu op voorhand kennelijk al duidelijk had kunnen zijn dat deze op niets uit zou lopen.

“Dat de consumenten mogelijk niet alle door de adviseur opgevraagde stukken hebben aangeleverd kan zo zijn, maar het is dan aan de adviseur om te bepalen of een hypotheekaanvraag al dan niet kan worden doorgezet en om duidelijk uit te leggen aan de consumenten wat zij nodig heeft en waarom. Niet blijkt dat de adviseur dit heeft gedaan.

“Hoewel de adviseur op zichzelf terecht stelt dat sprake is van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting, ligt het wel op de weg van de adviseur om de consumenten juist in te lichten en om geen werkzaamheden te verrichten waarvan kennelijk op voorhand al duidelijk is dat deze tot niets leiden.”

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening...

Eigen schuld, dikke bult

Eigen schuld, dikke bult

(Kifid-uitspraak GC 2022-1117) De consumenten stellen dat hun hypotheekaanvraag door toedoen van de adviseur te laat is ingediend. Zij vorderen dat de adviseur hen...

Consument verzaakte onderzoeksplicht

Consument verzaakte onderzoeksplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-1105) De consument stelt dat ze er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld was aan leningdeel...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, Ken je vak! VVP 06-2022) Vaktermen kunnen bij consumenten makkelijk tot misverstanden leiden. Voor de adviseur reden om deze...

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1022) De consument stelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht, omdat zij de consument niet of onvoldoende...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Tariefklassetabel niet per se geldig gedurende hele looptijd

Tariefklassetabel niet per se geldig gedurende hele looptijd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0897) De Geschillencommissie is van oordeel dat een tariefklassetabel onderdeel uitmaakt van de afspraken tussen de bank en de consumenten...