Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

Rekenmachine 3 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0109) De adviseur heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij (tijdig) het adviesrapport heeft opgesteld en dat (vooraf) met de consument heeft besproken of aan haar heeft verstrekt Het is echter niet gebleken dat de hypothecaire geldlening niet aansloot bij de wensen van de consument of dat zij daardoor schade of nadeel heeft geleden. De Geschillencommissie vindt het daarom in dit geval redelijk en billijk dat de adviseur, zoals hij zelf ook heeft voorgesteld, zijn tarief beperkt tot uitsluitend de kosten voor de bemiddeling bij de totstandkoming van de hypothecaire geldlening. Vordering deels toegewezen.

Het is de commissie “duidelijk geworden dat de adviseur ter uitvoering van de opdracht de financiële situatie van de consument heeft geïnventariseerd, deze heeft beoordeeld en daarover met de consument heeft gecommuniceerd. De adviseur heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat hij (tijdig) het adviesrapport heeft opgesteld en dat (vooraf) met de consument heeft besproken of aan haar heeft verstrekt. Naar het oordeel van de commissie heeft de adviseur daarmee niet juist gehandeld. De adviseur heeft de offerte voor een hypothecaire geldlening vervolgens wel aangevraagd en de consument is met de hypotheekofferte akkoord gegaan. De consument heeft de door haar gewenste woning dan ook kunnen aankopen en financieren. Het is de commissie niet gebleken dat de hypotheekofferte niet aansloot bij de wensen van de consument en/of dat zij daardoor nadeel of schade heeft geleden. Ook dit klachtonderdeel leidt niet tot toewijzing van enige schadevergoeding.

“Hoewel de adviseur op een aantal onderdelen niet juist heeft gehandeld, is naar het oordeel van de commissie niet gebleken dat de hypothecaire geldlening niet aansloot bij de wensen van de consument of dat zij daardoor schade of nadeel heeft geleden. Door het ontbreken van een advies(gesprek) vindt de commissie het wel redelijk en billijk dat de adviseur zijn tarief beperkt tot uitsluitend de kosten voor de bemiddeling bij de totstandkoming van de hypothecaire geldlening. De commissie vindt daarom het in dit geval reeds eerdere gedane voorstel van de adviseur, om zijn kosten te verlagen tot (het execution only tarief van) 600 euro redelijk en billijk. De adviseur dient dan zijn rekening van 2.900 euro met 2.300 euro te crediteren.”

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...

Adviesrapport niet te laat gestuurd

Adviesrapport niet te laat gestuurd

(Kifid-uitspraak GC 2023-0316) De consumenten ontvingen het adviesrapport van hun hypotheekadviseur pas nadat zij de offerte van hun geldverstrekker al hadden ondertekend....

Schade niet berekend aan hand teleurgestelde verwachting

Schade niet berekend aan hand teleurgestelde verwachting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0290) De consument heeft zich tot de adviseur (Heilbron Wijchen) gewend voor een tweede hypotheek. Niet ter discussie staat dat de adviseur...

Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

HYPOTHEKEN – Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig mogelijk...