Adviesrapport niet te laat gestuurd

Rapport via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0316) De consumenten ontvingen het adviesrapport van hun hypotheekadviseur pas nadat zij de offerte van hun geldverstrekker al hadden ondertekend. Maar dat ondertekenen, zonder contact op te nemen met hun adviseur, was hun eigen keuze. De adviseur valt volgens de Geschillencommissie dan ook niet te verwijten dat hij het rapport te laat stuurde.

De commissie stelt vast dat “de gang van zaken rond het adviesrapport voor beide partijen niet wenselijk verlopen is. Het heeft de consumenten bevreemd dat de adviseur hen op 15 april 2022 het adviesrapport stuurde, terwijl zij het aanbod van BLG Wonen toen al geaccepteerd hadden en het adviesrapport op 28 februari 2022 gedateerd was.

“De adviseur heeft tijdens de mondelinge behandeling toegelicht dat hij op 28 februari 2022 aan het rapport begonnen is, en het in de periode daarna heeft aangevuld en uitgewerkt aan de hand van de ontwikkelingen. Hij heeft het rapport medio april 2022 afgerond en toegestuurd naar de consumenten, omdat de consumenten op dat moment gekozen hadden voor BLG Wonen. Het was voor hem en voor de consumenten niet wenselijk geweest als hij na ieder aanbod van de verschillende geldverstrekkers het rapport uitgewerkt en voorgelegd had. De consumenten hebben er volgens de adviseur zelf voor gekozen om de offerte van BLG Wonen al voor de ontvangst van het adviesrapport te ondertekenen. Dit hebben zij niet met de adviseur overlegd. De adviseur heeft weliswaar gesprekken gevoerd met de consumenten over zijn advies, maar hij vond het ook van belang dat zij het rapport zouden lezen en met hem zouden bespreken. Zij gingen namelijk van een spaarhypotheek naar een aflossingsvrije hypotheek en gaan binnenkort met pensioen. Hij wilde hen daarom met behulp van het adviesrapport goed informeren. In dat kader heeft hij voorgesteld om de afspraak bij de notaris te verzetten. In zijn beleving heeft hij daarbij geen dreigement geuit.

“De commissie merkt op dat het te betreuren is dat de consumenten en de adviseur elkaar niet goed begrepen hebben in hun uitingen over het adviesrapport en dat zij mede hierdoor op een onprettige manier uit elkaar gegaan zijn. De datum in het rapport geeft ten onrechte de indruk dat het al eind februari 2022 gereed was. De commissie is van oordeel dat de adviseur juist gehandeld heeft door het adviesrapport af te ronden toen duidelijk was dat de consumenten voor BLG Wonen wilden kiezen.”

Vordering van meer dan een ton

De consumenten hebben hun hypothecaire geldlening overgesloten en verhoogd na advies en bemiddeling door de adviseur. Volgens de consumenten heeft hij traag en onzorgvuldig gewerkt en hebben zij daardoor schade geleden. Zo heeft hij pas na zijn vakantie aanvragen ingediend, terwijl zij volgens de consumenten afgesproken hadden dat hij dat voor zijn vakantie zou doen. De adviseur heeft dit betwist. Voor de Geschillencommissie is niet komen vast te staan dat de adviseur toegezegd heeft dat hij voor zijn vakantie aanvragen zou indienen. Ook voor het overige is de commissie van oordeel dat de adviseur zijn zorgplicht niet geschonden heeft. De vordering (103.950 euro) wordt afgewezen.

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Klacht te laat ingediend

Klacht te laat ingediend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0640) De adviseur heeft de consumenten in zijn definitieve standpunt van 1 februari 2022 niet gewezen op de mogelijkheid een procedure te...

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

Kifid: klagen alleen mogelijk als werkelijk financiële dienst is afgenomen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0621) De consumenten klagen over het aanvraagproces voor een hypothecaire geldlening. Deze aanvraag is uiteindelijk afgewezen, waardoor...

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

Adviseur kan niet aantonen dat klant voor Inkomensverklaring zou zorgen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0595) De Geschillencommissie beslist dat de hypotheekadviseur een bedrag van 1.797,50 euro aan de consument vergoedt. De consument heeft...

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

Obvion moet alsnog meeneemregeling toepassen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0596) In 2022 hebben de consumenten Obvion gevraagd om de meeneem-regeling toe te passen. Obvion heeft dit verzoek afgewezen. De Geschillencommissie...

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

Hypotheekadviseur vroeg niet door naar woning in Spanje

(Kifid-uitspraak GC 2023-0567) Een hypotheekadviseur verzuimde door te vragen toen klanten uit zichzelf vertelden dat zij een woning in Spanje hebben. De Geschillencommissie:...