Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

Zonnepanelen installatie via Pixabay

“Mensen met lagere inkomens zijn hierdoor gedwongen zich te richten op de huizenmarkt van huizen met een ongunstig energielabel.” Dat stelt Adfiz in haar reactie op de internetconsulatie Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024. Een van de wijzigingen is dat voortaan meer kan worden geleend bij een gunstiger energielabel.

Adfiz: “Een ongewenst effect hiervan zal zijn dat vooral mensen met lagere inkomens financieel niet meer in staat zijn om een woning met een gunstig energielabel te kopen. Dit ondanks het bedrag wat per 2024 buiten beschouwing gelaten kan worden bij het vaststellen van de financieringslast bij de aankoop van een woning met een hoger energielabel.

“De bedragen die buiten beschouwing gelaten kunnen worden voor de financieringslast als wordt gekozen voor het nemen van energiebesparende maatregelen, zijn in praktijk niet voldoende om van een slecht energielabel (bijvoorbeeld E) naar een goed energielabel (bijvoorbeeld A) te komen. Wij voorzien dan ook dat mensen met lagere inkomens niet in staat zijn het slechte energielabel van hun koophuis substantieel te verbeteren. Dit leidt er weer toe dat de opbrengst van de eventuele verkoop van hun koophuis lager is en dat daardoor de vermogensopbouw welke huisbezit in potentie met zich meebrengt, juist voor de groep huizenkopers met de lagere inkomens wordt beperkt.”

Meer financiële mogelijkheden

Adfiz stelt voor “om het bedrag wat buiten beschouwing gelaten kan worden bij het bepalen van de financieringslast bij het treffen van energiebesparende maatregelen afhankelijk te stellen van de te verwachte verbetering van het energielabel. Het vergt meer investering om een huis met energielabel G zodanig te verduurzamen dat het energielabel van het huis op A+ kan komen dan om datzelfde huis naar energielabel C brengen. Door de vrijstelling te koppelen aan de verbetering van het energielabel worden consumenten extra gestimuleerd het energielabel fors te verbeteren, in plaats van alleen te gaan voor een beperkte verbetering.

“Deze aanpak vergt wat meer van hypotheekverstrekkers. Zij moeten immers vooraf een inschatting (laten) maken van hoe realistisch de inschatting van het nieuwe energielabel zal zijn. Maar ons voorstel biedt juist ook aan mensen met een lager inkomen meer financiële mogelijkheden om het energielabel van het (beoogde) koophuis echt te verbeteren en daarmee de energietransitie en de verduurzaming van Nederland mede vorm te geven.”

Rabobank geeft hypotheekklanten met laag energielabel 1.000 euro voor isoleren

Rabobank geeft hypotheekklanten met laag energielabel 1.000 euro voor isoleren

Rabobank gaat bestaande hypotheekklanten met een woning met energielabel G en F helpen verduurzamen door hen een Coöperatief Isolatiebudget te bieden. Dit bestaat...

Nieuw kabinet moet méér doen om woningvoorraad te verduurzamen

Nieuw kabinet moet méér doen om woningvoorraad te verduurzamen

62 procent van de Nederlanders wil  dat een nieuw kabinet meer financiële mogelijkheden ter beschikking stelt om het verduurzamen van woningen mogelijk...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...

Energielabel vanaf 2024 bepalend voor hoogte maximale hypotheek

Energielabel vanaf 2024 bepalend voor hoogte maximale hypotheek

Huishoudens die volgend jaar een energiezuinige woning kopen, kunnen hiervoor extra hypotheek krijgen. Eigenaren van energiezuinige woningen hebben een beduidend...

Attens geeft klanten 500 euro te besteden in Klimaatwinkel Centraal Beheer

Attens geeft klanten 500 euro te besteden in Klimaatwinkel Centraal Beheer

Ruim 17.000 klanten van hypotheekverstrekker Attens mogen voor 500 euro producten en oplossingen aanschaffen om hun woning te verduurzamen. Zij kunnen dit budget...

bijBouwe: alleen nog een hypotheek met energielabel C of hoger

bijBouwe: alleen nog een hypotheek met energielabel C of hoger

Klanten van hypotheekverstrekker bijBouwe krijgen alleen nog een hypotheek voor woningen met energielabel C of hoger. Een woning met energielabel D of lager heeft...

Groen energielabel grote meerwaarde voor woning

Groen energielabel grote meerwaarde voor woning

Een woning met groen energielabel is voor velen meer geld waard dan een woning zonder, voor sommigen zelfs meer dan tien procent, zo blijkt uit het ING Woonbericht....

Lot Hypotheken biedt energielabel korting

Lot Hypotheken biedt energielabel korting

Lot Hypotheken biedt voortaan 0,15 procent rentekorting voor woningen met een A-label of hoger. Bestaande klanten van Lot profiteren van dezelfde rentekorting wanneer...

Budget subsidieregeling ISDE verhoogd

Budget subsidieregeling ISDE verhoogd

Het budget van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt voor de komende jaren verhoogd met 1,38 miljard euro. Dit is een subsidieregeling...