Aantal mensen met krediet in 2022 verder gedaald

euro's 6 via Pixabay

In 2022 hadden 7,8 miljoen mensen een lopende lening of kredietfaciliteit, tegen acht miljoen in 2021. Dat blijkt uit de BKR Monitor 2022 van Stichting BKR. Ook het aantal mensen met een betalingsachterstand daalde vorig jaar, van 469.000 eind 2021 tot 439.000 in december 2022.
 
Eind 2022 stonden in totaal 11,7 miljoen lopende consumptieve kredieten bij Stichting BKR geregistreerd, tegen 12,3 miljoen een jaar eerder.
 
Peter van den Bosch, voorzitter van Stichting BKR: “We zien in de data over 2022, dat het aantal betalingsachterstanden nog steeds afneemt, evenals het aantal schuldregelingen. Dat lijkt haaks te staan op de huidige financiële uitdagingen voor veel kwetsbare huishoudens in Nederland. We zien echter dat zowel consumenten zelf als de overheid de nodige maatregelen treffen, die voor een grote groep nog hun werk lijken te doen. Wel lijkt de financiële weerbaarheid van jongeren af te nemen. In de groep tot 30 jaar is het aantal betalingsachterstanden relatief hoog. Jongeren hebben over het algemeen nog weinig financiële reserves, dus het toenemen van achterstanden kan een indicatie zijn van meer problemen. Uiteraard vraagt dit om nader onderzoek.”
Minister: geen reden over te gaan tot positieve registratie hypotheken

Minister: geen reden over te gaan tot positieve registratie hypotheken

Minister Kaag vindt positief registreren door BKR van hypotheekschulden waar geen betalingsachterstanden spelen vooralsnog niet nodig. De minister in antwoord op...

Betalingsachterstanden hypotheken op niveau begin 2010

Betalingsachterstanden hypotheken op niveau begin 2010

Eind april dit jaar hadden ongeveer 35.000 Nederlanders een betalingsachterstand van meer dan drie maanden op hun eigenwoninghypotheek. Begin 2010 waren dat er nagenoeg...

Kabinet niet bezorgd over direct bij DUO ophalen gegevens studieschulden

Kabinet niet bezorgd over direct bij DUO ophalen gegevens studieschulden

Bij de bron (DUO) opvragen van gegevens over studieschulden, verandert volgens minister Van Engelshoven “niets aan de huidige gang van  zaken rondom het...

Gekte op woningmarkt neemt opnieuw verder toe

Gekte op woningmarkt neemt opnieuw verder toe

Het aanbod van koopwoningen is nog nooit zo laag geweest als in het tweede kwartaal van 2021 en tegelijkertijd nemen de prijzen van koopwoningen alleen maar verder...

BKR pleit voor positieve registratie eigenwoninghypotheek

BKR pleit voor positieve registratie eigenwoninghypotheek

Als eigenwoninghypotheken positief zouden worden geregistreerd, was in ongeveer een derde van de gevallen al een betalingsachterstand bij een...

Koolmees: registratietermijn BKR niet verkorten

Koolmees: registratietermijn BKR niet verkorten

Minister Koolmees ziet op dit moment geen aanleiding te vragen om verkorting van de door Stichting BKR gehanteerde registratietermijn. Dat schrijft hij in zijn antwoord...

Aantal mensen met restschuld stijgt

Aantal mensen met restschuld stijgt

Het aantal mensen met een restschuld is vorig jaar toegenomen. Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer van Stichting BKR. De stichting noemt de stijging "opvallend,...