Van praten naar doen en elke stap telt

Koen Ooms en Floor van Workum 2020

Vista Hypotheken zet vol in op het verduurzamen van de koopwoningmarkt. Klanten worden gestimuleerd de woning te verduurzamen naar energielabel A, door de rentekorting die op de hypotheek wordt gegeven. Zowel klant als adviseur kunnen 24/7 terecht bij de duurzaamheidsdesk voor persoonlijk advies.

Vista is samen met Rabobank, Obvion, CMIS Franchise en Dukers & Baelemans de kartrekker van het Sectorcollectief Duurzaam Wonen, een initiatief van de negentig belangrijkste spelers op de hypotheekmarkt. Het samenwerkingsverband heeft haar doel voor 2020 bijna bereikt: 80 procent van de financieel adviseurs opleiden, zodat zij de consument proactief kunnen ondersteunen bij verduurzaming van de woning. “Er is de afgelopen jaren veel gepraat”, zeggen Vista-CEO Floor van Workum en marketing- en salesmanager Koen Ooms, “het is nu tijd voor actie.”

‘Je kunt verduurzaming dan ook beter vanuit comfort benaderen’

Het is drukker dan ooit voor Vista Hypotheken. De woningmarkt vertoonde een korte schrikreactie in maart, vlak na aankondiging van de coronamaatregelen, maar daarna ging het opnieuw crescendo voor de hypotheekverstrekker die tweeënhalf jaar geleden het levenslicht zag. Floor van Workum en Koen Ooms zien de markt de komende periode nog wel even ‘doordenderen’.

“Een eigen woning krijgt in deze tijd nog meer betekenis. Het is een plek waar wordt gewerkt en waar bewoners vaker samenkomen dan voorheen, het huis moet dus aan alle eisen van comfort voldoen. Hoewel in het begin van de coronacrisis de hand op de knip ging en er extra werd gespaard, zien we nu dat klanten steeds vaker kiezen voor een verbouwing en energiebesparende maatregelen. Mensen kiezen dan ook voor woningisolatie, zonnepanelen en andere energiezuinige verbeteringen.”

Stap voor stap

De financieel adviseur speelt volgens Van Workum en Ooms de hoofdrol bij het beantwoorden van duurzaamheidsvragen van klanten. Hij of zij kan duurzame woningaanpassing in het hypotheekadvies opnemen en weet hoe klanten in relatief korte tijd geld kunnen besparen. Zo levert een stap van energielabel G naar C al een fikse besparing in de maandelijkse energielasten op. Wie de woning zo verduurzaamt dat er een A-label aan kan worden gehangen, ontvangt rentekorting van Vista Hypotheken.

“Een adviseur kan een klant ondersteunen bij het stap voor stap verbeteren van de woning”, geeft Koen Ooms aan.“Dat hoeft overigens niet te stoppen bij het A-label, je kunt van daaruit nog naar A++ en nul op de meter.” Van Workum: “Elke stap telt, hoe klein die ook lijkt. Al plak je alleen tochtstrips. Al die kleine stapjes samen leiden tot een grote verandering. Alleen samen kunnen we écht resultaat boeken.”

Tweede opleiding

Het Sectorcollectief Duurzaam Wonen, waarin zo’n negentig bedrijven en instanties uit de hypotheekwereld samenwerken, heeft het opleiden van financieel adviseurs als primaire focus voor dit jaar gekozen. De initiatiefnemers ontwikkelden de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen, die door verschillende opleidingsinstituten uit de financiële sector wordt verzorgd. Deelnemers leren tijdens een drie uur durende e-learning over subsidieregelingen, de mogelijkheden bij de NHG en over alle woningverbeteringen zelf, van zonnepanelen tot warmtepomp. Het succesvol afronden van de e-learning levert drie SEH PE punten op. Voor financieel adviseurs die zich niet op hypotheken richten, maar wel bij sparen en beleggen adviseren, is er een ‘lightversie’ van de opleiding gecreëerd.

Inmiddels mag circa 70 procent van de tienduizend hypotheekadviseurs zich Adviseur Duurzaam Wonen noemen. Het sectorcollectief streeft voor 2020 naar 80 procent. Floor van Workum: “We zijn flink op weg! Super knap, omdat we een heel bijzonder half jaar achter de rug hebben, met de intrede van de coronacrisis en een all time high hypotheekmarktomzet. Door de drukte en hectiek hebben we, heel begrijpelijk, nog niet alle adviseurs in Nederland kunnen bereiken. Daarom zetten we de laatste maanden van het jaar een eindsprint in gang. En we kijken hoe we collega’s die hier nog niet aan zijn toe gekomen, toch kunnen interesseren voor dit onderwerp. Binnenkort starten we een tweede opleiding, gericht op vaardigheden. Adviseurs kunnen de opleiding zowel op locatie als online bij de opleidingsinstituten volgen.”

Rendement? Comfort!

Steeds meer klanten verwachten dat hun adviseur ze kan informeren over duurzame woningverbetering, stelt Koen Ooms. “Op een gegeven moment is het aankaarten van duurzaamheid net zo normaal als het bespreken van arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico. Het past ook bij de adviseur die zijn klanten van een compleet advies wil voorzien.”

De discussie over verduurzaming van woningen blijft naar inzicht van Ooms nu te lang hangen op de rendementsgedachte: wanneer verdien ik mijn aanpassing terug? Voor zonnepanelen en isolerende maatregelen is de terugverdientijd gunstig, bij een warmtepomp is dat geheel afhankelijk van leeftijd en bouw van de woning. “Toch zet het warmtepompverhaal nu de toon en dat is jammer. Hoor je ooit iemand klagen dat zijn nieuwe badkamer pas na zoveel jaar rendeert? Nee. Je kunt verduurzaming dan ook beter vanuit comfort benaderen. Het levert mij een comfortabel huis op, een woning die gereed is voor de toekomst én haar waarde behoudt.”

Ooms verspijkerde zelf het nodige aan zijn oude stadswoning en verschoof zo van energielabel G naar C. Naast winst in woongenot, betaalt hij maandelijks veel minder energielasten. “Mijn huis is helaas nog niet geschikt voor een warmtepomp. Het had me veel kosten gescheeld, als ik zie dat familieleden met een warmtepomp in huis nog maar drie tientjes per maand kwijt zijn… Maar je kunt dus al veel bereiken met andere maatregelen.”