Hoogspanning achter de schermen over hypotheekrente

Partner in kennis Lloyds Bank foto

(Partner in kennis Lloyds Bank in VVP 4-2022) Nadat de rente jarenlang historisch laag was, heeft deze de afgelopen maanden een spurt omhoog gemaakt. Wat gebeurt er dan achter de schermen bij een hypotheekverstrekker? Vraagje: waarom moet de hypotheekrente omhoog terwijl spaarders nog steeds geen rente krijgen?

...

De afdeling Treasury is eigenlijk de bank binnen de bank. Lloyds Bank kent verschillende activiteiten. Bij de ene activiteit vloeit er geld de bank uit. Denk bijvoorbeeld aan hypothecair krediet en consumptief krediet. Maar er komt ook geld binnen. Bij hypotheken bijvoorbeeld door oversluitingen, (vervroegde) aflossingen en natuurlijk spaargeld. Treasury zorgt ervoor dat die geldstromen permanent in evenwicht zijn. Heb je meer geld in kas dan je nodig hebt, dan kost dat de bank veel geld. Heb je te weinig geld, dan moet je “nee” verkopen bij het uitzetten van bijvoorbeeld hypotheken. Dat wil je allemaal niet. Dit betekent dat je van dag tot dag moet zorgen voor evenwicht. Eenvoudig samengevat is dat wat de Treasury afdeling doet.

Bonnetje

In de markt leeft wel eens het misverstand dat de Treasury afdeling bepaalt welke hypotheken tegen welke voorwaarden en tarieven worden geaccepteerd. Dit beeld is verkeerd. Onze productmanagers ontwikkelen een concept en overleggen dat met ons, wij maken dan een risicoanalyse. Wij rekenen vervolgens uit wat het gaat kosten om dat geld voor die nieuwe propositie beschikbaar te krijgen. Wij laten als het ware het “bonnetje” zien. Als de propositie dan nog steeds winstgevend is en het product wordt gelanceerd, dan is het aan ons ervoor te zorgen dat het geld er ook daadwerkelijk is op het moment dat de overeenkomsten worden afgesloten.

Hedging

Als Lloyds Bank realiseren wij onze funding in hoofdzaak langs drie kanalen: via spaargeld dat onze klanten ons toevertrouwen, via securisaties en via de geldstromen die binnen de groepsmaatschappijen plaatsvinden. Daarbij moeten wij er niet alleen op toezien dat de vraag naar en de beschikbaarheid van liquiditeiten op dagbasis in evenwicht is. Ook zorgen wij op langere termijnen voor balans.

Tegenover het geld dat wij bijvoorbeeld voor 30 jaar tegen een bepaalde rente uitlenen, moeten wij voor die periode geld inkopen tegen een rente die leidt tot een marge voor de bank. Het afdekken van het risico van de rente die wij ontvangen en de rente die wij moeten betalen, noemen wij hedging. Dit vergt permanente analyses van wat er in de markt en binnen onze bank gebeurt.

Hectisch

Bij onze analyses werken wij met modellen die zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Bij plotselinge, relevante marktveranderingen is het altijd spannend of de modellen die voor een groot deel zijn gebaseerd op het verleden voldoende robuust zijn voor de actuele ontwikkelingen. In de afgelopen maanden waren er onverwachte, grote veranderingen. Stijgende rente, stijgende energieprijzen, stijgende inflatie, oorlog in Oekraïne. In zo’n situatie ben je als Treasury extra scherp op de vraag of de modellen deze situatie ook goed opvangen.

Wijze van funding

De wijze waarop een geldverstrekker het geld voor een hypothecaire lening financiert, is van belang voor de klant en de adviseur. Geldverstrekkers die hun funding krijgen via investeerders hebben vaak te maken met slots waarbij er funding is voor specifieke doelgroepen en termijnen. Is die slot “vol”? Dan gaat de kassa dicht. Ook zie je dat bij wijziging van het rentelandschap investeerders hun aandacht kunnen verleggen.

Een hypotheek ga je als klant meestal aan voor een periode van 30 jaar. De kans is best groot dat een consument binnen die 30 jaar een wijziging in de leningsovereenkomst aan wil brengen. Heeft de betreffende investeerder op dat moment minder interesse om nog actief te zijn in de Nederlandse markt? Dan kan dat leiden tot voor de klant minder aantrekkelijke voorstellen.

Bij een bank als Lloyds Bank ligt dit anders. Allereerst is het de strategie van Lloyds Banking Group om nadrukkelijk ook op lange termijn in Nederland actief te blijven en ons marktaandeel te vergroten. Daarnaast is het juist de taak van de Treasury afdeling om op elk moment voor elke propositie voldoende funding te hebben. Ik zie het niet snel gebeuren dat bij een bank op enig moment het loket dicht moet omdat het uit te zetten geld op is.

Diplomaat

Bij een bank werken mensen vanuit allerlei disciplines. Juristen, economen, marketeers, ICT-deskundigen. Ik heb zelf een wiskundige achtergrond. Wij zijn binnen de Treasury afdeling de hele dag bezig met het maken van analyses en het verfijnen van modellen.

Ab Akhnikh: ‘In dit vak moet je een beetje diplomaat zijn.’

Daarmee bewaken we zo goed mogelijk het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven inclusief de noodzakelijke reserveringen. Maar als hoofd Treasury moet je niet alleen met cijfers kunnen omgaan, maar ook met mensen. Want in dit vak heb je te maken met een groot aantal stakeholders die van alles willen weten of willen kunnen. Je moet daarom in dit werk ook een beetje diplomaat zijn.